web-archive-uk.com


Web directory, archive
Search web-archive-uk.com:


Find domain in archive system:
web-archive-uk.com » UK » G » GUITARWEEKENDS.CO.UK

Total: 137

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Publicity photos for guitar weekend breaks
  Blues Group June 07 Strugglers Group March 07 Rod Sinclair Maintenance Weekend Busy Learning Blues Group 2008 Eddie Allen Study Group Home News Our Venues Dates Prices Booking Our Tutors Contact Us OTHER LINKS Guitar Clubs Links Non Players Photos

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/publicityphotos.shtml (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • Download are for mp3's used on strugglers weekends
  Les Yeux Noir Dans Norvegienne Love is Blue Humoreske Sealed With a Kiss I Love Paris The Ash Grove Home News Our Venues Dates Prices Booking Our Tutors Contact Us OTHER LINKS Guitar Clubs Links Non Players Photos Resource Requirements

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/mp3_strugglers.shtml (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • Yã ªÖh ª5 pTµFÓwGUk j Q ñ j fÝ9ªZ Y GUk4 Éêï 4ÊîaUÚ1 Ò v Pig v PiçZ v Piç v PiO² íÉ B ÅB Z ö Ò b TÚE B ÔB GX õ ã ú BýÛD þm Pÿ6ÒB ÈB g A e ÔW 7 G ÚË ½ Ô j µ D Úk TwÌ ç U ̾ê U Ì ç U f u Ò Ç 3 cÊ Ã ÙØ1å áF î òÁðг ýÎ1ÕNÍR8 Zc 1 8 ZãH 6gúú js wÈ Ã i lÌ Ö d PË2ûøcj RlÌ J 1 æ à yÀ1Õ s cª cÉ1Õ Í ä j à ¹Ð15Û0kâ15 a cª ä j f yT Pi Ò UíÇÌé j iÖøGU sËGÕlÐ ªR0ËôQU fOñ ³ ªJÁôè µ ùD ¹ÍÎeÅuðùº é¾ Wé ûZ uºlL Å4òr0 Mº LW û Vêtù nr º é¾ ÖÈ öå dª 5òW ÿ ëgÙ ¹ ¼H D HQ 24 ¾ é ½óD w ôÎ Þy Ò ODzç Hï lÆ º Ø uû Xêöa3 ³ÔíÃfLa Û Í ÊR Û Í ¼ Ó 1 Q Þ È åÍ ÑÞ YÈ ãÍ Þ Rd ófÌAÆxoÆ dLðf c 7c 2 y3æ c²7c 2 x3 cª7c 2 Þ r º Îß g uõ Ô WîèèéênÙ W J º e ãë Õv äH q 7 áÿ PÖ â øìÆcVpü f 8ÎË â8 Hv äF y H R F C êZ C a ÈðH 8 ¹ DFE 1 ÈØHd 2 L D E ÈÔH ü ø ku ù D GVrÕñp Ô n hmzÍ Ú H í D5 àñþÖLÒIß rNÙbÄ Ì 6Êötrh ú wwÍÌeïö Ç ÂÐ ËùP J oà ï LÜà5 Á8² 5 ¾ k 3zBÌ ó ý6Ï0  GùçZ¾ ïåæEn e á G pû ãï xê µ ¾ íK â ÓJòA D f Âýz 6ª p û2r Î ÃOà Ha ÉmFn3rï äBú ótp ðO Bè øéâæfÉQâ Ú H k1 ÇOðñv K7j c k L 2  ì6â ì í6æîÛa ð Ó ré å¾ ZÒdü D G È yB0 f² Bý ó OE EÚ áÁõ p êÑ X ówàç 1Ù7LOa Å2 ø ªíÓ Z õ iuâ iõ w ÕÓÑjÚÎpÉ fò7D DX ûoø MZØhþñ W²sð ô zÚ Û í ã D3 ç1Ͳ Éò9 AYF k ² ÄOÐ r ÓËræ ÒêY d ðóI úE îOCV Æ Ú Ùn ¾ ÑÕT7iß 1í é³ m vBô b áç5øÉ2Ôö 6 í Õ Ô W ÀH õæS Á0à UÿGù ÿâà ¼ùD¾ X åÇ Ú Ã C ü iÆ9ËP ÌGá ÿÍ A Ô Ã ý ÔPG hª ÖÐ ø jX 4ÌsäázÌà Fä È jCC J a¾ 7 Z ìÁÏ ü KC Ù ê 6Î úÓèm oÄãWöSÎ xl ÖO9 Õ Äã³û b Prð Lª2 1 ºÖt Bü ñ Ò ë Þ íß iS â Ü v D0ϼ ûUJ0Ë Âï7Sù2ºýÀ³ª7 ¼ýÀvB P ùïÕW ALýÙßà ÒU ð e o Ë Áy ãá ïÊò ¹ óY4gÿ ÿ ç âd x 3 7 uLF û a C b ÚN SÚ Ô m 4 íVþþ jûÎ xo ³5F u5 Áë a Ô ÐLWA W ¹ IÕJÒ i ö Õ Ië PÒ iý J ÝÕæúSGõãû ÊèÝwvjà Òê ïJ 7½ ÜlÇo ½ CÌàÆî d ßâÈÃÀÆî ò0 ûz6Ø ¾ b W³Á Ý Ã v Í Ý ëÈÃÀÆî c vì Zé v á b ÑÜ Ý Þ Ýÿ 6 9 þ ìþ 1v ½ ¼Ø D Þ Ý dì¾ ½ ë Ì þÿ Ýà ¾ Ë æ 2 o b Ø ßIþnb puûÀÄî v Ë J b Ý vß Ø ü kpc ûwõteµK Õ Rdö óN t û ø Ö kð ÝÉ g é Îú à ôÓÐêNFHÊc IÝ éM LöM M é x¼G³é m9 üf Í J ßsè ¼ ú Õ 51 ß 9 ï⪠rP Iù qxÇd²Ð Ô³ðMãa6 m t Å2 ùÀ ÛøÌÄf BH ÐÝKóø b ç I ùüu ùí¾G ÙÈ õc Á ² J º i b û I º é þ ûQÝ º i I û t Ò ü fz1ùsDèî ÃøKÎ f Bmv8 ÍcÅ ÈÃÅØ êK î Æó Üã º éHþJ ¾ õý ÕÝKGñ øýõd t ÒÑü òóÉ 2 1ü5I à Dèî cù íKþ W ÕÝKÇ ðËäO Bw Ï 0óûAr t Ò ü ÏñÑ w È ðÄ 7 B w Mã6gãsqOª N6 sRݽt ñÄ êî S n Tw MðW Nã 0Bw å 02 x y I 2 xþÑIq6 2u B 2 ÌWg4 È d ÅjVGf1º à H¹8Ç ThÏE È D ÕÙ Bæ R Vº Rm ù O y Á0 z yYrØ UoÆöÞ ½w t Î 2fÀ aQ Ft Ûå WÅÕ 0 ÅUÉ îYC 0 7ý d U ô ê ½ w 8ua BR³ ºï ä 5 Ìí ßWøKÍE 1nkov ú5ÇyËç¹æ 5 ¹ Aê8 E¼ ËHêx Ãy ¹ ÎÁó pËßz á Î0 Þ b b Í ò l æ gß ËT õïG ðøÙdò8 Ôý zì C R Hê Æx ü ä¾u  ÀÖ ÓØú ðÀ½ømñ É H 5 Kå bu Î ë ã ëÎñ Ì ½y Z ýQws W⪽ ÝÝ v77 º 7w ZÚ õ W ùÈÏ åÕò rd ÜÎÃiQµ²hMÇíí 6½ H ÆäØ Çë Íþ XV ò ¹¹sGOW lùåó e âÓ 7ÿ5 D bè dnQù Ó j ÌëÑ qà YA µJ ÙÙÑ E Û áºEûý úÞÌ n n EUÑ µ7ÊG Y³ E ë ÞÑÙÖÐê øÿ kkÊü 6 Y ÍÀs¼ 4 Ïõfd Ï oF 2 ¼ yÈ Ò fä Q à i DÆðà AjÆ d Óè BÆEÞ È áÍ Þ áÈ åÍ FÆho ý v 7c 2Æz3F c 7c 2Æ S ù T ü Æ4 ÔÎ jç f µsÈÏ6 µs Á jçP ˽ ÔΠ˽ ÔÎé7 é ÔÎÇ3ª é ÔÎ Ú èÅ v Q Aí 7 Úùdo µó Þ jçS½ ÔÎ LD x5 fP úf µs ïóbP Ñ fP 15Lc¾åÅ ß cD NwA i t u jSsCWOg³Ò ÈäÝÖ qäD Î 1Yk i ÿ wU o ø ºqx Žé G U U ò PD à Ø A ÜI ûc ìéi 7Ip á¾Ë 4 Þdy e åõ ý ö è tFG 3âÞ Û ü wfº û qã 7nÜø BþÍ6ÿÿ þû QÉ JÞüá äÿC ßÀüý ä Èÿzló ßêÍ Vä ÿà üöw7ßFòÛßÜ Ëo m¾Mä l¾UòÛÎæÛT 6ßfºÎ ðO Î øO ÎÉFM ß ùÿÿíÅæ ö æ þvW Ù dFò þÁ Ç Yt2ÿÇI z W2 WJ 9HÚ³ Ë ¹ª ù t h u2ÿ Û ó ô u JñäæßÚ Oéwÿ èÄÄ3 ëðâÙæÛCÐ Oéö íïØÝ k ù¼î Ù ô ü ä oÉÇÞ O¼ zJ Ä F ßö T lcdÌ b cÃò L mÀ Ƽ 01øA XÀdÃEN ëí À n æ 3Dó YR Yfb À c2 V ÌÁ f f U ³ Y2A³ ³ YR yÛ yÛ z9ùÔËÉ N õrò O½üzêå S zùõÔË õòë O½üzêå S zùõÔË õ²è Ï W6ßé qeóýÌ X ÀnMÌ Ä Í ½ ñë 9 6µ úèØÐv ê æX õÑ U ½jd ß X Ð Ì µ ê èñ U õ è Uâë ï x ð ¼m x Îe s jõÈ VO hµYÏ6êo ÙF½ª 0Ð V Ì Uâ m Ü úÏP Ìf Õ6 Í K ÌQ æ¹ U Ìs3 æ Õ æV Ìf µ2zÞ² õ ù ý ³Þ ý Ú òg D½ Ù ß ìÕoá ë ìÕÏú ù q zÖ Ý õ õ êg ÌzÖ õ³ ç ½úYÛsã ý íùg Öö ² U ãÇ ÖûÐø Z 0êK FýÈ Á ë h Z gV Ì 3ë À 8 J Üc 1 õR k õ³ ûõR kÛò õ³ ûõR k õ³ ¹ØR k õ³ ûõR k õ³ 9ÒR k õ³ ¹ØR k õ³6ûõVçWn öí ë Þz u Q³ Y ß J WhÐ D F½ ywæ Q½ÿÌù o 5J wmi0õúô ½ mU2j üäìë o¼ JÔ8xþÍ 6ÍÄ 5 Î ï RT ÆAûË å þÙ 6e y FÈc êÓ ßxõ þäE ä úP fSr êÝwp Úê¼Ø Ë sRÿÆF 5 oÐ ¹ðúKg ÓOL1þM 3 9õêEÜÞ c yüÌ٠ξ ì òg uö ³ H³çÏ ë úçç ¼ýÎk Ôæ yróË úñRæqCÏ ï xë e g z È òvo Ä ò6Æ â ÍË Ï¼ á峪Ds Í 5K íôJÌOÞºpö W ¾Õù S ÐVª5Oõæ l s ÖC Z Û 9VÎ Ðt m Û ÁTDÊÜ ô4ã ²ëRó ÔsZ Ù Î7 ß å ¾Õy HK 2 ZzÌÐ3LèUCo QßÙ Ô g¼dv Î Õö zÌm V Á ÕùµÂ g ÐwZ Òs 7M8 ½ y ëYoÚbH42 uU ã À 1õò i 0 i 0 i z ÁÔË À F0õ2 L½ À Þy ê Þy ê Ýghvß U e µ þ M ÜVçù3ZAlõeº c V Õy M äâE Pª8 KNá ÛpÉ aØsi ë E Jû íÓ ÿ k½ Ö bË a z á càÁ ß x0í7 LxcKï zßØÒ crnú ze W ½ Gè zßØ2á ½oli 1 ºÞ 5Æ Þ7 LxcKï zÞØÞ² vo¼ D y Ô Q b ùßµ pp f ìzJer ÊqÚ T ëp ãH p fdøzÅT ¾ µü í f Å o í Û Ê B¼ Ô C¼g GU ð m ºÙËÛ Ú C¼ Þ Ä Ò4 xO ïIÓ â i B¼ MC i ñ 4 µ yO3nºQT ³ÆÊ p5PÞÃÕ y W å p5PÞÃÕ ã ¾¹ ò nÍG f ôJ Í Ü y p54 v H oB SÌ ø6 H ÓÒÓ éÛµô Aú O l¾Ñ zô ràhC½ vp G y6 C² µ waúÕ ÙjvÈì Àlg ÆÍY mòÞC½r Èë û W 5nÈúU ¼þ¹ ãF ÜJãÆ Ü pWh ÅÂ Ô W SGílÓHWʲ ÜK SãÒ Ì qék Ì qéë Ì qéë g é¾QÀl oÉZØsjHú 95 û 95 95 Ýp évú6 ÇO î Àã w Àã w Àã w UOÇÝ Dâ ñ ñ¼ ây OÜ MöC â iê IS xH úÄCÒÔ b Ô Ò nØQk ÊJÇUtÒÔ ÒM â iê IS º½ Ä Qêç cÄ Â Ç Þ éHƵ w f  F p5PV ñ ½ UÒ õ Á1Í7âáÂú 5ÃÇ xlyÌå K G Îô éìÝÎÀ ¼Wá ÿ Û ¹ÆµO µ n ý üäú¹ ï Ì Å â m üñ c Ç ÔlkÀ ÌÒ 9n Ìqó4 sÜ s5ÐÈg ùÌÕ ¹ hä3W æjp3àø ¹5ÓÈçÒ hä3 4ò ÁÍ a i7 öIc v3 ûØ ûtc o û Ý Ø ífÀ i7 vK 7 Öù²ª ññuÑ Q Xµ ªÐW V jƽPç7 S Ì g ¼W ½Â c zõ²Ðq µ ÉP¹ ½zªÍÝùÊÅqõºB Èö Ò ÇÕñÇ åÚQ Ò í W8ê½ Ö²ó Pk Ç B wÅÂA øî ñÝs F Q 4Du 6 VË rÆêÖ 6 º QÝ QÝ ºÇ ÜT Z XìGhq ãyʽàµÚi Y êÒÂ9ü Å ì¼ÂA uiõÁ ¾ ï lwÌÂ Û pÀv Øî cá íÎY8ðÙª ÐXV oË X 1 MÞC N U î ²ppºoÆÂÁé¾9 û Å Z ä Ó ÚNèÙr W9 ¾ 5Î èt Â53 ðÈÎC¾ û î Ïe ÙKGÐ V³éñí Ò Ïuö E fé 3 ÕL ZÍ4 eòYà áÈû gª y ZéàÉ æ D pæð À ùfw bæ æÒüpèä 3G4 ôÀÒÛ g h vÒ Ö ¹ æJ Ç y äõE ä 9aáÀBV XÈ rÆ ³p5y iýú y i8X OX8X W Ë Ëg Ëç ¹C â àµÝ 5Á Õ ër ý u9Ï Âº g éÎOh iºó iºó vÄ Ã çh Mw BºéÎOH îü éÎOH îü éÎ z SÏ Ï ÓK ÿ Ç4 é SóJú2 wý uÁZÍÄ M³ ÚSCuï ÒM êöÿj3 v äòÖ ÝKa é ôåÂ Ó éýÂ Ó é m Hú m Hú aÛþ ôAaÛþ t ì RÙ k5Úº ýÙô ïA1 æ b¼Æ Æk b¼ªL ã5ÍÔ 1 ³L 7 æ ry r Ø 3ÆKî k ¹5 ovÍG ÉêW Ò ì ÆKihòÃ Ò w l h íÀ p Â9và ʳFgpÇ Bµ8và x wàöXy ÿmöêÐÉ f íÀ Ú Ú áB p Ü òÓ 9ï ¹DòEkL Ö Ï5X 3 ø É Q CZ Ô ÄÍNY8ðkÎX8 ³p 7S Y q pÎæ áiõá uN Á 9dáÀ Y²pÀ G ø0Ç yÚ Ç ÝÔ 7 e 6HÇ Òqæi t yÚ g 6HÇ Òq Ó È Ü àÒê p Z ó Øß õûÌÓ üTϳô²F ö³ùæ Øû4 û ÔGoTp Nlv ö3 íà ÙÏÐê ìghuBqxmÍÁ ý N ìghuBq C û Z P ØO Æ ùµÏð ý p Ç ØÏ ö³báÀ NY8 3 ìç s ÖB ô ç qzp ÕĹOkug j MÎÄ ý 2 ßeòÓÚ Ñ 9E4oU ænýe uùyº Ê ÙáÃ4F Ê î yH4 6µ l Iq Óº VdÇT ûüÆ ìr25ÀNü8S x8 ÀÃYej à À 9ËÔ dZ k z À cK ìÝ 35ÀÞý S ìÝW ï öîg ï xBwc XMê Ñà ÇÞíï h0 ímö ãek ûaæ û2Kà ü4cäýw oËyÀÜiàÝV í à ß m1j u Ò3 m º ê Ýà Ûc ê o Ñ9 mÄ 9wÆngÞi¼ y ñvæ ÆÛ w o ¾Óx óNãíÌ Yw ogÞi¼ y ñvæ ÆÛ w ogÞi¼ y ñvæ ÆÛ w ogÞi¼ já c Yw o³î4ÞfÝi¼ÍºÓx u ñ6ëNãmÖ ÆÛh ñ6ëNãmÖ ÆÛ 3ï4ÞμÓx EÜsî4ÞμÓx óNãíÌ 3ï4ÞμÓx óNãíÌ 3ï4ÞμÓx ü4ý Å é S Íè¹½ ý þ 4 ö B G Ö Kpn j¼ bÕÝY ö ê õûL 8bá Y8à x Å uÊ ûÓïa ïãÓsW Ø É uÄ ³pÀ õ Õx Ö ¹  Xõ ²pÀ g ðÀ9 Ê F e Õw àäÙ ó Þ yEG³ÈºvÌØ k¾ÓØY8 õ 4 õéõ5 é8Æ ë n qÅ éR ÆOº0 é t 4Z û ËÛÅx àÌóï Wc Ñåª 8s  ÿ8ã ùÎ ëþ ²¼ 8 g üg ö çßí ê½Ü q4J n6 ¾ µË îså¼jn ïoàÁÑ Í úh fóÞKíE zp ßG 4Óp4J3 G 4Óp4J3 G 4Óp4J3 G 4Óp5y æþ á Ü ò Òpf f æ Nà Q é83J3 GsQ áh ê4ÜZã 0n pç Úç8ýcÞºPxpôôO WIÒ zp7 ÜP Áå O Î Ö Ý 2 OÂÇqî ðq û ç ÇÁº ÍÓ2 O µsbãð xÁ Ï Ó3ñ î ¼Ïs ÞN ø8Î ÊOÕÎô JK ôçPZ²r Y9 WÆs Ým Þ JKV ef ef ef ef ef Ò CiÉÊ dåPZ²r Y9 JKV Ò CiÉÊ dåPZJ Ò²w eï JËÞ9 ½s çPZöÎ ì Ciéà 9 ½s çPZöÎ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ ÌÌ dåPZfæPZfæPZfæPZfæPZfæPZfæPº Ѽ FW 87 ùâå Ý ð Á V 3 CD ªýr 7ú ú ì Ð MV8 ³ Ë lr ò ê LÃQ d z ÓpÔ É4 õH á G2 W ïÁì 5¹Â 2ÞC ÎôH ãL d ÎôH ãL d ÎôH ãL d Îd j5 øEk õzWá S b Ð ÜQ sYÍ ÁÝDp2âQâ ü x ù ØY ÖÊ ù WNX8à ¼rÊ pà ³ppú ù Jé ¼2 à x Ní ùèå W Y xeÉ 1pûå y Ní ÌÑÓý CSÃÀx²æy ÿýzû ç Òj Ì ÿ DCI4Ày 9 å A4ÐóBÜ AÏ q5ÐóB ÀgTr4ÐóB ô¼ W ÄÕ s é Äq97 îG s é Äq97 îG s é äcÕ¾amañªµ f ³ iµì L f˹Át b L fK þ 0 Î û ³5OþH ³V Ô Yýú À6 G öÏæiÀþÙ Áqö Ù ÇÙ òÓd 3ÂB 76 V HKj²k XñÍ35 ³î4Ï éM h V3 ó Ì Ã o Öye Xç 25À o Öy L Î 25 óBÀ d Sy ͳô æ nz ³ä æ 4f ñvcv Æì4 ÙiLújùéÛÛ ó so j Y 6à W ½ m0 3 íðÙrkv S wd øÊ ã ó ÍÀë 7 é Ðí æ ÄÕÑ Ï4 T óðOËÂà X Îà Khgn ÚÇ í ü îO õTG ã wï Û b æg W Xg f f e Ì ó4 Ö ³Î i7ÇõIS lHÚÍq ÒÀqqn ps nì E ÖÁ vs n7ÇõI 9 OÚÍqÝÒ ÈOÕÓº ó VAþ Xækä Q e ¼ 1 Å8ÌÜñÝ Ì U qô¼4ÊGZ k ç õ Óì¾iYiH Ê G ãó  ìæ 3 Ã5 Ü åÚq 4ZàÖQî ûø ÕÇ Nx Ó æ èÞr s 0 çéöt ÐÌNig ð2 õ ÍFa¼ DCZ äò î xN T ÁáEejpxQ T ÁáEejpxQ ja Qn ðU q HãF 0 GoIIà 9 Óqô 4 ½ GoIIà ë õÜ4Ö Ð3 à TÁ ¼ ØW1Ô¼Õ½çu ò Y ëÚ è ë î Àï Êu  r pn ßÕ5 Iµ ïF å º å ää º ë åº áB¹ ý Z ªv çº ÕüÒËbk EgoÖj fç 3s Nyrr fëÏu Ù Òy¹ ëÌ uf ë 3 u ëºÎÌu gæº 3s ¹ ëÌ uf ë 3 u ëºÎÌu gæº 3s ¹ k W æX 3s ¹ ëÌ uf ë 3 u ëºÎÌu ó ¹ ëÌ uf ë 3 u ëºÎÌu ÉÉu gæº 3s ¹ kV ë 3 u ëºÎÌu gæº 3s MO w 7on ï c Gþ d w C 5 ãûã Z ¾ Ô Üñýq Á ß 0Ö Üñýq mr kÔ tÍ óTk 2Û Ó Üñýq s Á ß àÉ ã a jâ øùéÜ Ò6Èx ÜȪy àç a ÀÏ Gà ÀÖ GÃå û 9 V 9 Ø äh8 5ák8 ûÌ Ï Ï Ï Ï Ï Ï 3ç ýç ýç ýç ýç à sÃáÞsÃáÞsÃáÞsÃáÞsÃáÞsÃáÞsÃáÞsÃáÞsÃáÞsÃáÞsÃáÞsõòÓ bp ɵr pÄáx á ÃñHC Å A æ Òàg6âp k ù 1 ê ó à g G7d ãü A 2Î Áj ï Þô²öFò Ój ¼Æ ¼Æc ¼Æ ¼Æ ã ã ã9 cí o r ½ aâ Z à5 Xí ñ És o3 3 wHãô x³ Ðæ Yãñ âÀk eá p0 ãyºËÆ wëì áëå µ é ݹ è ô H ÄÎ Z a 2L uJ ë Q 4 SÆ Ò N Hà J uÊ4A Ö ³ iX Ì 4ð2ìåº Ù ÖÃÑÚ ZÛ 6fáÀ MX8 c vlÊ p Çæ Ø ó ³ î ë Á ï Á z¾D S w ç f µ ë ìXÉx 7ÈO T BÞPÈè pÀ õüÜøz zÌÔ q 0 Èi Là Y8à xà 8aá V ðÀ ³ Û ü Ñ mr4 µ gj µß S Øí S Øíi Û³L ç è uÞ é ÝQ ßìG Õ ÖÜ gN ÝHÛhhs ÀÜk ß k Ìüõ l4 ³Ñ Cm Ðy9ùW 8 Í KC M P6 4 l4i BÙhÒ4 ²Ñ i e IÓ ÊF MC M ä å h ZE Ø Ô p Ò ³pô Öff õ ÿ1Á V 4 V a 9dá Y²p ÕG 4Ç 4 4 ïK êZ½mwÜíMƾ4 98¼ ÍÁá i ïKspx ÃûÒÈ Òz²68wLøMÖ¾Jz esÚ ÈÂá étÜ ä 5 zpíßÆ þk4 eO25 Ë 25 Ë fj ËÔ Á¼ G²DO W hà aJ4ÈõÞZÙG º Ì sÚ Þ É p³üT J8o ½zÝ ÍÚwÞìf Fb ÌÓ ÏNæiÀg ó4à³ y ðÙÉ ÌÓ s½J vòæàÙI CâüçÔn LÓ tv2MCèìd ÐÙÉ4 ³ i Bg Ó4 ÎN i LÓ á ùiú Íñ æº k Sà k gj09S 3åh09S 3åh09S ØÜ X bÎ 8îÛæÖ Ø V S F tCÔB Ð Z HCÔB Q i Z HCÔ A ª i Z F ËOÓr 4 Ô a Ü æ ÑÛZ èm Oô Ö z ë ½ õ ÞÖúD µ i OdZë ÖúD µ i OdZë ÖúD µ i OdZë ÖúNùi aQ ÔZ f ¹S Øhm k G Ãp0 w bôÚUã v ÔZ N Cì 4 þdü rêîü A é SwçW PÒØ ìhHãü ÌK Îã mÐZïvX Ø UûoM õú nbV óF uÏ í Ô êa û Ê w ìö ß Þ NÒ Ü NÒ Ü NÒ Ü NÒ Ü NÒ Ü NÒ à tRÍt ÐIm îA i må Y QöR wHØÖº Üà DýÙÖú0z r5 l ËÕp½ y Wà Âæµ 7 r5 Ík¹ r5 Ø äh I k p ü492p WºKÎ GNà c ³p I7aá bá nÊÂA Ý f3gáÌlr N Í wMÚwo1À P åÖ ú Å vB Ý û ÍÜ2ÐÖz æ û iº g F0 éþFH7 ÙpßB ÌÒ û Ýt M 7BÒt M 7BÒt M 7üÒwËOëÍk ÓÝÒzÑûµZ q Jº Ò Ýtm5 ã Ò ÖVe 4 F Ò Y6N ȲI 4D U Ò Y6M

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Sporting_Life.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive • 1 Þ qÈ àÍH c 7c e zªo ÿëç µNQ U 6 ÇÙqD gÇ É Eòb üX E b âX O â q o Ò é Æ b È Xdp 2 E Ç b È Xdt 2 Aþ ü Î æ Ð2ô f¾ ÉS ðLÂwºã b ò Õô ʾÐPlhXÇó íëeÎ Â Ãw Kà µòÐGÑp Qø½ kYÁµý K on 2k a ¾Ä ù ²P ñRf 02ÿÂ Ý Z CÍ0 Êf3Ï Ñºo4þý óǼ ä CÎ ¹ÿ w F óêE 6 åèSW ê Îóõ ËÖîléä ÞG ý ß ÏÈ ï MßÁ ¾9Þå I½³LÝ ftuÙJé T8ª Ù0ZÁJa ÿþ Fj öjüûÛ Ð x²à ä CáixÿÃÿ M Æ UÎH ó Ê F ÓO ç ³ Ç ½ hM²èêé ñ ÕÑ ÀJ f pMñ 8 F ø í ÝO 0 z Óü ¾G ñ ìÓé âca jx 7ùï Qrûá 5 L þ º èEÀB SC ý g à Q Q2ü i æ Kð v q 7 ó½ë a4j y üÂ9 Å í ö Üi f è Ú ô à àÑ Ç þ µ 6ª ðä û rÿ Î ôà à Ic Ém n rïöäBú ðtð º ø à üuqósÄ ñse úájé ñ ¼ Ò ÁX áêÚ ð Éuø ½1öÃv s í0 Ó ø Ê G¹ôwwå ZÒ ü D É ÉDù É ãÒ 5 QYÎÁ Ð rÌ SËrâ ÒêI ÝËVÏÆßo Õ xp Y ßn7f ø ü ºFù b ÿG ¹ÌÀ ½ h XÁ ø þ² µ½ Ìï û ²º ÚàJ I Þ fø ê ÿý À Oä ë ü8D á Xg ß Ì8g j ù Ö Kg RùtJ 5ù è äÝBºÜ AÀ qå tø ô ca lF ü Áê³ Ko ºì jØÿ åíÙ Ê ÌEÎà 6å î7Râ qø ö üÒx ËâWÛ ðÞ4 ³ 1lÆ ÿrYúÙ È ü ïa Þ õà Ö ø RxfÁ FµJI P ù æ 5æ e ÕͽL CK ÃZ j õ ï4úþ4Ö T Õgð cû I ÂÈø4 è ë I ú I0 z ë B â u hx j8 ò î å ùª Wþ ö ô öº oéu ÞÊDÏOó ø 9 l Ç ³ï ó ² Û Ú º Ú GZi h o4ßÏV rá IP y ÝÁÄ WÕ Ú 6 NÚH m ÿbXâ 2 8Iñ ÈçñO ä0Zñå Ù ö õÞ ä 3 ÿèz Z ñ ÙtxX þ úuêvDèÉ ø f O A l ìY èÉ ø Þ õ ÔzD å æ ñÜæ sõ òÉ c Y½ l Öx Þ òÉ ã wâ½ l ä ç Vð Cd ÿèH Æ Ê Ï R AÈ D á o éò å Ì Ñ B 23 ÍªÈ FÏq e Ï H ³å vB 2G Ý d såJ JDæÉ Ó Ï ºG R W Ì d 2 ¹ò d ç ½Ãnax µ ÌFd Q¾ÃîÜðzY wØ ÖÞÄ ½Ãn ÿè9 wØÕò Ð ò d ÿè ½ r9ÿèÈ9 à Y ÈJþÑ E â 9 Õü Yà ² óøGGj ÙÍ Þr óO wMCd müS I H ÿèÈ D øGGè ü ¹ t Þãw ÿèÈ Döð Ð 3 ò Ð oâ Îíã Y ÈÍü ô ºwð Ð ó Ð ê ð l ä ÿè ½ ó þÑ ÜÊ Bï t Þaw ÿè ½Ið þQ 5 xmí ü cS hnK êÛ þÛÑβ ÞÖ â Z ÞÞ ØV Hvº îÿ õ Ü Ïu Ù ßc ä ¾ Ѿ R z òJUì ª Wª Tt 2K î Yª ø¾ÐÐO ÃL ùº bÇÙÖ vÐ âôÙ ½Þ6 y ä T0³¾ üÜÝrÉTfÂRzó Ë 1 Nôü ê ù Ëv ÝÁH Û Ã ÏÁµøÝ ÏÑÓâÓûp Wªë¼R5y jöJÕâ ª5ërÛ È Ãq½Wª6 Û½Rux êôJ Rº ö ö RÓw 6 Í ²9Kæ îîynôÊÏ T ì6u l óß 0fFû¼RÝÌìs úµg ï0 ÇA c ¼R ÌÚÞ ² V q Ö 1ÌÊÀ oµwx² ùIx5 d Y2 ÔCÚ3kh3ßF n SúIõß 4qüìDiRsc º ä 5 Ìí Ñý þRóQjÀm ÐAÎÑîæ8cù ûRK RÁÒKp RûÆHÍ R é N äWXáwGj Tòkw ²L V Öz ½ Ò ÓIU Oó ÐCªzu ÔA s 6ý cØ u TýJäôR xKÕ bN u Tý èôR Í uÜýÖ kÅòNC ¾ æ ã ZÂÛu ð Ú YI é u ôì öÆ é0 ÜÌ ¾ýZFSÂíÆ Ü SZJ óY¹B ÌôN½ ¹Ô jy R jSûsqGð ܽ R O ¼ þ óß8 RáXdëµ l ôÀíø ü EÏ Rù Î ò lÖÜ Éä² º ë vÔu4 L ÛÛÐ G ² X ÔEHw bªEUÜ MMuí Ei  ŠD Y E³¹E wîíØÙÜ ÍÓ W O å t Í 5 E å méa æ¹ ZÚÔ jwñ E9É é zTÍ º aú²º äÆ Ý u i Â Å Ü h hó ÙYT XÄv U Ö Þ qtì Ñ ÚÚºÎ äª m g lÙÑÔÈ Þ¼äºÆ ä ½M EE1 Q ç c Ë iQ q Ä ïw áÓá ܲ o Rµ ü Z ÐG ÅÉÞ ªY Eó iÒ3 ÏÚ¼ ÔÎÁg jçà³Ë¼ ÔÎÁgk½ ÔÎÁg ½ ÔÎ Ty1 Ó Æ ÔÎ 1ª ÔÎ 1 µ ÚùHo µóQÞ jç ½ ÔÎÇx3 Ãù pp JÓ3 ù jçI 9Ñ Aí ¼w Cüÿ È Øþw½ Tg1n AwÅÓ3 OÏ â Þ åÃ É Ò3F B е Ó3è Ïõb F ò ô 1È ôf EÆ4oÆ8dL dü X ó2 È Xdl 2 9 ê Á hÑ Ð 7 äÆ y r ¹ a 2õ ²hT ¾g ÅÌmÁkÒ f äsóU o H D6 8y BgC ØÜ W ò Ég ü q F Z kfuk ZßP ÞÙÖ µ mdXdâ pP p2 ³ LÔÚ ÊY ÿ P eq u x Ži G uëVÕ z ñð àV ä H Íí Wv 4A M 8 Ëpße dË K Õ v 4 Îñ¾Îx9 lÙÒ9 7ÙÇ IcÙÓtݼ fDdä Y ôÎ dÖ½ FFFþßC ÿfËÿ x ÐßßE ß õÕWPò PÉ DÛßïJÎv ð å B ßZ ßüÙW úÛ ô ëo Mô ï UúÛÖòÛT ßf Î ð ÎßüGPçd Ѿwùÿ ã U õw¾úúW ý ÙÝÉü ³cù ù s Ñã ¹º ù znDí ydnKÐs ùíËþø ¾²e JøíÏ Ôõ ùíÍS ÔÐ y AÏ d è wêÏ ÒÿzçÉÓú êÎ ÚoÃå Ý Mé Í QóíÁæÛ Óÿ6Y u ó j úß þ ºóî ¼ î¼ Õ¼ ù åv6Z ÜEZ ù Ñ K ßN u ï2íÝ îº mÛ º kå å iUË ½ Õ Á 9ýoû ßÚÚ7 þ ý BÿÛ ê Zð u Vó Í7 wY EË å oW4úti½üvoûU nÓÞ êîö Cêî W ÿ ýmW µº ûvÍòßZÁk öE úß 4ÏMC ª ÛG ¾ ü öëuMmZîzÕ Íºå Í î76í½Ç FÕ½ uLu CÝ ü ö ݼüímñquw íÄòßZÁ L µ Ó ÛLo¹½ynúë ê öQª ÿÖ ½Ë¼û U îi4k oÝolÚ Ò Õ½ uJu C 6ý ¾åoo ïW tß Xþ ø é 5ÏRC 6½åëÍsÓ Q ÛG ¾ ü öë æÝ 1õ ê ¼z ùv ôß M öwl µ Êôßo Bûõ ËßÐ ûvóoZð y ºô öëóËßÐ ûqóoZð Ó Î5ÏR 7½å F jnë ù7ýõ óî nÆ F X öß Ñßàù 6íýùåXhu½ºüÖJ¼fúïëË Ø cù Úo Ðü Óô Kß6½å FN lF Ö nóTõ Ì ñÁò ÿö þ Ï ÓÞ Ï ý GE ñ é 6OP ý GúÛçËqÙ aúà ÍóÐ Íô Lc êÿñf i ÿDóTõ ßnÞý Ù ò Z öß Gcoî öÞoÚû Ï ý ÿô²ÎöÛ cúïïj þúÏ6ãH ûçÌ ðÏ þð 4ÏC û Moù 4 ó nF Ö 4OU ýÝæÝÿ ºi Ì ö ûð iïï ö ýþe í úï l þú 6öR ûCfFøà üródô bzË Õ ªùúÇT7ÈÔ o ªþú Ì ÿ þö 9ä Zû È õrò O½üzêå S zùõÔË õòë O½üzêå S zùõÔË õ²è Ï W ït 2 k ÝN ³ ñk w 0 UÏ Ò p ê C zÕÈ ¾3 J Ð µ ÕSX ÐãK ê ÐG Ä ½ tÝÛ uï3X uoÛÖ½Og îìF Y Ðê U õl þFmÈ êU J ß l Yå Õ J 6 ÁlVYÚ 5EGý ç V 0ÏÍ fV þY³J 6Ûa ô ³Ç¼ Û ï1oá ë ì1o í Jú Ï2 Ì ç æ c½ æY 5 é µma g½e ë æY ³ õ ó íya yÖöÜ Ç zõ ª 5 tæå³õé ϼbJ ÿ Ï ú úp óÍ ÕÇëÅ Þ üâ F2G Î Ð u xíù³ þvu è ÏÍõâÜù Î E Ös ½ü æE lôÜT ã gÏ þÊó PÝÇÚßðÒù³ Þ sc y O zæµsõ ç Zc Þ ¾ úKúÞ úÜù Ï ã L½8õü B óÌKÏ xãÕó ß ôãà W 6 cúqpúÂ Ï ì é ß ÿì² èV Ãõô ä óõ p Jz þ vÉݪïCõéeÉ úÑ7 Ç hWçÅ 2æ ÌIó Ü ú9y þæù ó yb ã Ê 9 Û æÙ3 ù³ óê çμ J ì ÙSç ¼úzý sç ýÅçkúË êd¾ üe½ úñZæa çÁ7Î zAÙ2 gÐz È äí xþ5 ù õâ Ö GMûü2 h n ú óÏ éK g ¾RZòD Wc¾ùêù3 ø Î ¾ G e c ZóT ÊÒXY2 c L é Û rúí à cÐÉÜ Ð æ Zææ O3þ ÔzNõcvWç ÒoZ r ßÕy XK Q v ô Ñ3LèUCo QßY Ô g 1M Ó F0M Ó F0õ2 L Á4 L½ êe S z Á4 L½óþÔ ïO½óþÔ ÏÐì¾ f ß ¼mÍ8 é Wçm36 Í õ õ6À ² ÙaXB ez Ë ïB¾ îB¾8 Dì4  vh ñ 9Ýò ¹þ7 zþ ¾ êö v O ûü Q¾Ë 3¾üu Ï ïê váVíò jÝØ î 1mÁwu Ì44s aVrhnØtÏ HÛÀy TCã kgâ ÖÒù 7 ÎÄ7 é Aú Hßd g Ò7 éµ éãÊæ ÍÓ Ìj í¹ë UT FºHhÉ Fz o7Ò é ô8 Ýf ë eû æÐ1ÄÍ ² tó ÎÚåVÏY ÿ K oL i áUÌÐòíéÿ Ð gØIÛµ Wt  Öæ µ à N K N K N K ØXXZ ÛZôÒ 0é îk Ì6ñ S㺠SãÒG Ì qé ÁøI Ó7 ñ O4ÈÈá ïÊ Ö µ ÏâX Q î jà q î jà q î jà q î jà q î j ¼ÍÒ O ½EÕ r Þf ì ÏÓ ây O ñ Ì4 Í 9 a îX ñ çýzì ÏÓÀ ât ì ûÄCÒÜ æ ñ 4 ¹O q t Ï ÔÏ Æ ö Xd ï xoe æÝ Û5óH iÍ êd ³w Gyo ý nß áÖ ú ít³Ý ÚßSÁOn yÇ c ïZ Kà w 8n f æ e Ìqó4 sÜ Ôà ÀB Ôà ÀB Ôà ÀB ÔP x Îñ f Gä³T jà ÏR K5ðÈg 7 Ï B¼ 0îõþü fê y ï Ç ï5ïÎ pì áJA Y½ F2T H Ê jº ¹8 YWè Ù 1U É q ÜX ñ Oz Ï X ¼SsH øÊýç2w ÿrÇ gEyZXÛù9 iÛa ï Ñ Ýú C ç F ï s n ì Wmi ú³ pãP ï0ÃÑ Þ w á4 n Ñ ½5ã8îõNk ç¼ ñóa ðNßy ç¼ GÚsÞÁ í9ïà vÇ Ù ö wðè¾ Ik ¼ ö wðèö wðH Î x ç Ò éO n8 à ÿ ÍW a Øü¾Ù PmAÛu Ú Ìé ÄS1ÓíâÜ f ùÝÖ nz Ì GO f ã vY Òqô A 6HÇÑÓ é8zÚ GO ãB d M K o ÃÁjAÏ Æ²R è ÑÓ uýÙ ÏÒË íUÆ ² Í7ßêÄÞ Y Ù kub³Ûud C Û û Z ðv ý N8 8 Õ Ç ý N8 ìghuÂq C û OÑØ1 ö Þud G ØÏ ös  ý D8 S ìçL û¹ ¹Ok L æT ŹOkA C 8 i îlW ³ÉQ ØÏ à íÖ Ö¾ i Î bxkÿGwëw Kêòót ³Ã IF Ê î yÈ4P ZX Ñ Ø J Z Å ì Ý û0 Ïo Ø P ìÄ 35 s ÇÁº¼ u é ýÎ Ãgâ wVêøüÎÏÄÃn¹ÿ ò Ï øx Ýgâã8 ø n ûv çP x Ò Ci Ê 4G¼2 Ci øn òæP r Í3s Í3s Í3s Í3s Í3s ÍE9 æ JsQ ¹ Ò Ci Ê 4 åP r ÍE9 æ JsQ ¹ Ò s¹Ur ÍWÎ 4 9 Ò å Jó s ÍWÎ 4 9 Ò å Js 7LÉ 4 9 Ò å Jó s Í3s Í3s Í3s Í3s Í3s ÍE9 æ 9 æ 9 æ 9 æ 9 æ 9 æ 9 Ö Ò Ñxte sóE i ìÚ½ oÀ l iÕ 78c D ¹ Ú V cn Jª ³IÈ ½² v É GÐbÖt Mnöy ºØs ÇÍ W ÛÏ ³I 7 Ðf l² ôQU Eèq MºêS ý G²y sç ñp ïÜøf EÜ Ø ö Ö Cö Äl 7 îCÌ ýC8 L ifKOþh ³èm D õïadõë Û Ø ûgó4 ÿl ì ÍÓ ý³y 6O ÌnÕ z ã úgsj Â4À 6 ÿÒ Ë Ûh óB G ¼v MýI 6 ÆÊà ßK ½ vï  ÒC Ò 2éÒ jo y í W eï á I 4ÜRT Hà EÓ iÇÙßMÒÓ ìb ÔØêi ³ B ³ B ³ B ³ B ³ B ³ B h  Åj r n ³ y Ó ÚZ DE4Öªóq0 ³ Â68Îþ 4ì Ì ëÆ 1 XÙ e R â ËÔ ÌºÓ lkðä Á Bòüj ³Ú ¾2 D½Æ î ÂëÙt ì LD8z C vN ì ÌD8z C vNú L3 v m ÛØã Vßa a V NÅpøþbÉï 79 â Ñ eÆVÇûKbå Ñ Åá â b ÂÑ ªé8 X á ÜX 1 é8 1 é8 1 é ½oÞdU Ïï Ü iÍ v Ôà yA Ø ¼ Üw y ÝîwM f æÙ Z Z çÃjq þiYB sûå þ m ç p R ò wܽ Úng uBô u îa m u Y 0ëÌÓ Yg Ì ó4 Ö ³Î iî I 9 O 8 Î àã n ëÓ ã ÂÒn ëÓíæ i7ÇõI 9 ú ýÙ n 7üË UÐ ù JúÖŲ mÏ8hîøîTf Ñ8 å û ë ÎK wgØ Ó² H Ê G áó  ìæ á WnÀÆrm9N ãÖqîªûø ÕÇ Nx Ó á èÞr ù K æ LÇÁyº Ù íÌ ¼ îf P 4l ÆkÁ4 ERB Óà ÁáE jpxQ T U ÁáE jpxQ T U VöZ å n ÂÑ é8 KJ æ LÇñ RÒpü 4 GOÖõ ÖsÓXïÂÌ ½ JP xQ bhx Ïë äE µ Ñ Á Ü1 ß ë åº áÜ Ww¾ ¹ jqß Ëwu ÊI ÉwuE0 u Êu  r ûqµþìÛ ëºF ÖðK ½Yôë3 Op ëºVpÊS ëºv0 ëÚã åÌ ÎËu gæº 3s ¹ ëÌ uf ë 3 u ëºÎÌu gæº 3s ¹ ëÌ uf ë 3 u ëºÎÌu ¼25Çr ëºÎÌu gæº 3s ¹ ëÌ uf ëÚÚ OÍu gæº 3s ¹ ëÌ uf ë ñJI ë 3 u ëºÎÌu r ¹ ëÌ uf ë 3 u ëú þlzÊH¹ãû ysi G ù a Üñýq Ñà ï k îøþ ÒhpÇ Ç5 w ÃØhpÇ Ç5ôÜudl ó ñ ö ÊÔÜâä5O ³í3 Á ß f4 ãûã Ãq OZ 1ûé³ ÜÏ Rßµú ûA Ù ó ÞIÏ ë p f 2²õû Ò Ýwºw îÙ3¾ÛÄÖP ÃÌ 2 ÊL î Ý ÜwºK4TFà S ûNw î î Ý µ ³ êÎ Ô qØZKpØZKpnk Çak k k k ÎÍv ÓÌ GcÁpn å íÄÖ Ð À úX Û ¹ d Ç õz ã 3 G½ é8êõLÇQ g Î È Ù Õ Ëë özJÚ ½ õz â ëOÎ t y z ì ÜòÆOa ìa ùY ÈïZz i BR³ CH4 9 D CH4 9 D CH4 9 D CH4Ð î x Ðì Üàè GW é8Ê ÒqtÅ ¾t ñ ãè h øZ d 8 ã0â º³ ¾TÜ ý Ö ÏîÜÍ Oc öu Ñ6 M ÖãL ö dj ej ÍÔ v ìöZ à æFl ûD ú Oû Xëþ kiÍ3 n 5 ¹ îµ ïG µ fþúP6 Ø ÃÙh K û Ö è¼ þ f MC M P6 4 l4i BÙhÒ4 ²Ñ i e IÓ ÊF EÃQýiùÉ ÑG Ø Ô ÏD8Xi pü Öff õ ÿ1à V 4 Q a 9 á Y p ÕG 4Ç 4 4 ïK ê Ûî Û d Z ÃûÒ Þ àð¾ 8¼ Áá iä i YK ü µ fÙ v Ë px 5ýiÍ û ACeþ ÅfC Ù L À² L À² eÏ25 Ë ËÔ oÄÑ ÑÓËû CÅ4HÛ0e ôzoÑÛG º è 9m HÊ5 ûÓN 73 ½n fá ov 5ÎÔ ÏNæiÀg ó4à³ y ðÙÉ y 9 ²jÆg óÚ ÏNæiÀg ó4 ÎNê g ¼ xvRgßÐ8ÿ9µë g Ó4 ÎN i LÓ tv2MCèìd ÐÙÉ4 ³ i Bg Ó4 ÎN h R Oh ë Ö FÃ8S åL9 gÊÑ 9S Ê r4PÎ 67 Ö óõ û 5O A U¾Ï ikà mKÛÀïÛ jhæ ÓÌ bz ônÅbÀ Ò Å vV ³ßí z é vV bg Òû ÞTì z bg Ò vV ³ é ô õ é Ú c mþK p áÀSgvè þÄ Ô N ÝàðÔ Õ ºBÔNðÔ E8ðÔ Ø º º ºJ OÝT 2 k uZø á h e vX ÊÔ ÓL Ã2ËÔ k Àßgv L a ÐYý ÒïõIkÞÏ4èY½ vGÛGç ÚW fþzØW 35ÔÊ e Éî ófÏ é Ê eBÒ Ë Tö ¾JÙl µ²ÙHHú e³ ôµÊæ º mö Ü û é l6 l6 ªl6â ÞÒ Ï gÝ ¼uÃß Z Ï é ݲ vûJ vûF ìö E8Øí p ÛW p Û7 á ö p Û Â¹OQÅN myNQÅë ݾBÐÎ õ µ 8w âÁ nÀpzd OEg k ¾ Ó6Úì¾ Áp x E8X D8X E8X MD8X U Á Áf ÁÜÙ P ÁÅÖ Í eÅ Ý Å5ÄÖ q 5X Cl Å5ÄÖ q å ã í R æ Y¼ Æ UÐ X m¼ ì C¾¾ Ó ÅÛ Å4 Ó Ïo o ¾M qòcÚZ 4dA HC AºTÌ7 ³ iÈ ² YP o 0Ò tH Ië iÈ 2Lh7dA Ò7éÏÐÎT ËU sïLÅ5Äv â b Sq ØÎT Clg j Å ØÎT¼æØÎTk ¾ îQÙwMß Ý 3 ZèxL ç â ÜȪy i O Ákg ÁöMÜä Á Ñà hpGÊK4 å Ü ò îHy w ¼D R ÃÍú3 µ Ç Ó stn kH Z iH Z iH Z iÀs Ï y Ò ôÜ VY j TsZÔ VokH Z µ j çßøú gb 5 ZXK à öÔýj Jó n Z Z Q à i Z ja Q ã i Z HCÔB Q Ó ôqýI 7H ØI QÖɽãÈj ejà¹Ü èU Ź 7 5 LC3º á þÌEÇ fþz e Øß ej 9ÎÔ Vs f æ4SCÞþÆñÌý ã û Ç3 7 gîo ÏÜß8 ¹ q Ëz WY5ïQ a h à í 3 ì ÉÇ 7 v ªL 0ÍÔ ³L 5 ÃY 3mú Û ìIJ5À¾ ö ö Ö25À¾ º kÉn F¹f k ª vÔy L k ç aæs 2S ì ²4Ü ù õð p À Ú j59 õo ÖÂã ût ã ³ÏWß ø¹ú ú ã ihæ vÞ d Íc JÃP Ýé Q p fÔ W û Ãù Ø õ ÉÝv c w é 4 FÕøo ÓºÛ ½ SoËw r àÉ ÐàÉ Ð vÛ Á cL Á cL èE Ûo ÇÅN Åköä iûßz ì 9ݾB Ï Ê 2 é LKz Ó Ê 2 é LKz Ó Ê 2 é LKzZ Ò ëHtç µ YÒ G vé8ê³KÇQ úìÒqÔg Þ 3 o Ø ã1aiõ N ûc N ôúxLX ÍKaïé öE B oç4 p eKCÈ Ö O9M ÛZ üÖú µ èußès ë8Îm ã8 µ ãÜÖ s ë8Îm ã8 µ ãÜÖ s ë8Îm c ûõ o ZÇt ã Üà ä ãB Ô h íP p ê C  h ÓàB Ô úB Ôú ªÍ¾ Ú Õ Ú áÒ ßì ²û ßøxH ãõ ýt ³ È7 K ã È7 K ã È7 K ã È7 K ³q èÏP Òã ý áb ÂÇ Eøøp áãÃÅ Ü 0 D õá d vÆ X þtx L6æv ßö hÖ 7À ËZF áèþñ f 6 L B C a 4 ÊL a al4 35L I Êh 25L i Ñ0ËÔ f4 eixH  5 ªé xH 8C ¼ iz jL 2äM G 5 IÓ WcÒôîÕFº ³ d tH I7 cÒôîÕ nz jXúaý g 6 Íê Öi ö F³z uòú rÞâa4 KÎ l

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Black_magic_woman.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • iM½kÝFZSïZ ë5õ u lM½k Ô r½ÒÆjêxÎy í½uÿ cÿþù n¾õF 6WíÙyýüª üGä ãZ¾WÝ ãæëç É ú ñ KvÜ s Á ö ¾ð ë åf ½ ùàÞ ç Í 7ì½mþC7ìÝ ó6DsBKsÉ ²ã e 3 6º ù ìÞ³k7a ÒÆy çËÿwÅõ wÜ e 5 Sæ î½M Öó Á ï þ õäí ï ßpã Û ßuDsR L ܼcÿîùIè j Àn O E åòÛÑ ÿ Ý nÚA Ö ÆÌ ç à 0VI çÁ wÜxíÞ oÞsÓõò Wí a9L óà ½ d ÈyÐü² Ñ ú¾ aé 3D òdÜ ì á Ç Ý yW eh ÁòÉ ùe Þ h õ æ õ k rM çÆkwÜ Þ ø Ò óvíÅã r ǵ ö bD í yÇu ö ìªÝ o¾e õî ûo¹áú9ýe 4 A м ð¹øÖ 7ïÍt i3 d E JâÇ ß 1  zïÞ óóoØÛ Ds FÚ õÇ pë ëvÈ Êf RúDÆ æ 7ïÙqÓ òÃWÚøÒf ÒäJK5êi¾ü Ke Ñ ù ÍI ÜQ R Í Á û bþ Dz r Î sv M f¹ i TÆHO 4g Fz2áSDHUá ª ÉÎR Ö q 6 ÕÈÎm6 M ÍÅ 5çVP FÃd iãZ Ù DÈN ë vÎ õ 64 c åX EMSÙç9é ç bä FN b aO Q E0 F ÁÈi Á  EX E0rZ E0rZ ä GÎu ä GÎÕ V å Q ø Õó 6Ú t Zc o w ÀB² Ù f J ÒÈX èK A º X 6ª fZ35Ð ùÞ ÕX üM íÙ E1 Ñ Ô5ïo å ξWÔür 1 ú ÙùGµâ ÕTé ºï ê9 ÁWÚ8 êÁB zú ª æþuÓ ß0uþ Ê ÐÔ Á ³î i d PÉI3 ÌÎVÚh Ò íÝ Û NÆOÎÃONÂO È x¾Ô Û Í ÑÕ Òj R BF c º X Ð ªÏ Ôu Ä F ä Ôu Ä Å È vûVk Ùx 2 y YºÆ øZ Î µJ¾ Å ÖjÄ Zu Ñ i gUY íÊJVUIsY ZYWÉ èð u Uç Û æ²û A Rÿb Ô ØfbkØ ØfbkØ D õ YY î 1Jý mV û mVùQè mÓi ÍÊÇp 1 ê ú øbkÎ æübkú kÓ Ñ i è d 5ç øbkÎ 1 õºfûbÚ s µ æübk Z6Ù uÔ Ìò ÕY ù¼ å³úI þw ò2 õUãêç Bà WÕÿê Éµß r C¾ Î ò r a C ÆÞkÇÞ R ã îyf zîÉ Íø ÿ û º ë¾ P j õ 1Vñîæ9 ÔÅ ºùeõ ëÍ zH Õ þ à ã i q ùU ù z í ª Íz h j aY Î åB BIEó nl þ Íè uõ6fêW q¹ õ ë1öÔ Dc áE Æ5 W ûÞ Á WJ úË 7 Jo ôª Ko áP ñ c 9 9 r ½ ýõWë ï ä áV ÇyP à JoÎükZ H fÑ äè ÄúÜè Éz 5 b K gR Ij ÕGzLÍs ùk Ñ ðæ Î ÇæJ 4 mFµzßeCê Öܵjõ½ko l3 ÚÛGº º4 ì V ÞØ se BH Õ X I Ød R Ø Á 6 gÓ är0 Ç X µEW ùÀZdà cõ 5 õX ÉuÉ æ Å G ã K c µÖ Ê Ä uÒz2 n pÍÛ gsîQÓUÊÛ ÿ½Ð ëРൠÃÐ Õ ß Tz â µ ä ªä ùê µÅ³a Ó ð äÙ 5 ÿ î ñÐKåÙ md S Ö HãJ ÅÇY éYâ ëÙ EÏ JK Im¾H y Í y6 7gu V ÿ i ñ ü5 ûR S M Y5 2 Ä4 dVY J é ì é åÊ ÏFRÛý ð¼ñÚVÙä³ ¼ Èö µ ùTþE ër æJÓ o²²èO Ó 5 é éO YÇÚÝn TH ó dà þ Á5gÄ Ü õûJ q3iõõ 3 w 6 5 Ek iZ¹ Öè lRùûâú dáú gá Èç ù X8 Ï ò9fá ÜX Úê ìO Ï µ 5Çfuì G ÆA R9 He TÆáìk9 NñÛ D gr½Ï5 uì Ú t ÁÇ q äc ô ë 0 Õ bµÜÆ ³ iµ Ç 3f ÑÆÆy h Çy 8Ï ç U8 ç â é ïÒb Kë tC y Ñç ²a 6K ËZS ëÛak E uÑ ÍZ þr fiïe h5 kFdźG½QÈ ð 7 vùJõKK Û o Y Ûw ä Å â2Ì á u ½í C Ðä n é ø ë2 ûùe á R¹Úè S n Ç 7º 6ëJOX â M Sd ß L QOÅ ßBßñ H ñ h o Ö9 ÌQe ðì R ² Ê iË wnÎ Î Í vÐZjÐÌ Và Y ú Ê Ä q ßSsPÌ v ó Î äVNµØò ÎS Ië h5ïnÞCþE g ë Å 3bá G Y8ðg ÕÌ º ü ÕïZ ì Åõ í Î8A èã Ií³p ÜT òûµQ Ð G H ë I ¾Õ½ µ Öô Cf þÌ I ÆÕã S gÓ³º M 1j kW äsÈ V Èç ù 3p ÑÀ çÊÎX ˹ý ñß ö Úú FÏ gH Þsap 2 k² 38 Y Tz mVç ÓJྠA Ù i À r b È l äà 9 51Nâ I ùp 1 n ÒÑ M 8 nSb Ü Ä M ùp óá6 æÃmê ZªÛÅn ò Ý ¾à ÒÌ ÎÜËD³ Ô ÎnC û³Û àËÛw0V Q Ôx Hj I p C µbáÀ 1p E Íà îu Uº ÆÕÿÖô˼ v z L ºRE x SLmæ Ô E ªIj ÏÊX7D õ ëÍ Í z Æ 6 4 c Æl n K ïdàB Jv ³ f VA R X F ÄlõÌ áC4öØ Å f ¾À k µ ä ¼ fY Ýû k µÄ µÄ µÄ µÄ µÄ DKe Òàì2fÏ È â K W 1 ó V ¼ Ýû ª Ë f ¾ÚTíi Ôö Ý Ô38ø à n Z L Í øÔ n W O08 Ú Ú¹ªsx Á âUô DÙú ÃL 4 PZ V I ò Úî ÁnCN Íìz ïÒ µ Ç fÈ Æ p A y ý jÈë DPC ß0 òúª jÈë µ Ðî ò Ý Ù ö Ø D Þ Sðô ÚC¼ m Ï Ùæ c Ë Hä m È Û l À² r Ë Jâp h m k RÃõ2 e ÄÑL x Íd ÇÑL x êUIË ë C 1Ö hþJ Âõµ 7eøý pXÍðûKá 9Ãï ÃZ µI 2 MR8 am Âa am Âá k fX pØ amÂç U Ö kÃÖÎkÃÖÎkÃÖÎkÃÖÎkÃÑ 9XÂgSÑ Ææhd W Ô 7 6 ßù Á DP s Í Æ lð Òb ð ¹ Å 7s 5dÈ ã6 ßù ÍÊw j³ò ú ÑÒ æ³ 8 à w7dáÀ X8ðîF DjÇ Ä x ª Û¹ 2 Î õòõ VÁó Ä Çx îq Z³ l Ô 0Ç ê Ôø¼o H Ïû íç Ô Çú Ô Ç Ô Ç Ô Çª jÐc jÐcã jÐc D z ûÇ V w Q q ÉóqH ª U èî Å Qª þp 3N3J 3 ÅáÌ Hq8³ R ôØ 3 ÅáÌ Hq8³ R îxÑ g y ò Fï Hªð H¾ ÅÙÏXrz Dû0 ÔþÍ ¾óp¼òIÐ s ö3 ö3 ö3 ö3 ö3 ö3 ö3 ñ í O ÁN ª Îô 4 3 G Îx µ ãqÔê ÇQ 3 G Îx µ Cp ë qb Vg ¹ÌØu j à³ T I 9TÆ ²cô m mÍéÙÜ ì 8 ïÒmsèhNϾsðq çàã8øÎÁÇqð ãà ÇÁw ï DKsÄ G 6 ù f D 9À¼ 9À¼ r y1Nä ób È tþ íõÎUDv jU É h648 Ïc V 9 ÙaJ éöç Z hþ Þ ZÍ k jÅ Á Ö 1 Ë ³Üÿ9U7Æ ÒÀÅõ KÎ X KÉ ôöY8 X X C héÊ üÚ 7iþôSùoEÚz È õ0 hë hëQ ÐÖãD hÞnÍAØå ð Ô üÓ9T î Ì ýµ Uihþô oÕòÔSÆ óÔù Þ Z¹ ÂN ²¾ uáÚI õº Æ ï qÀ Âi ð p ¼ Æ ï qðæ ûIõ á á g¼ 6v¼ Æ ï p8Q Ô Ðìn z Ç Ú Â è  è  B³ éIåçÕ8ó ç Á Õº â z² ÎÁ X C D çðiåS X ç ÖVû ÔíK CÈ q8U á DîôâN Î 0 C DÂÇ áã g æ gC qjdD s DBÌ kDâÔÈ o q 7 ÓDKílð Q o îS fà åüu î9Õhz ái Ósip êÈ ÑÜy 9P þz e ðøú 6 9Àl r ÙP r Ù0Jâpºh Ì Ó Ï Ó gÃé gÃé gÃé gÃé gÃé gÃé gÃé gÃé gÃé gà k XI T Ì s ös R HâL åZ 3 Ú E ñ Î òÐ ªBÕ îè üPÌ ÎTj Ô ê j µ Ð ¼ Ïy 8 ã ò 5kø m ui ½ wÝÃ3 óY n ÍÔ9² l c S 4 ¹ k 3Å ñ 8 Hå øÜ ø ÅÂA nÄÂA nÌ ôNX8 ß N Y fù Þ ýáÚ1 q ª pg Æ V v Jó a ôs g ø Ò Þö Cì ôb 1nÐ e 5èÅ 5Äç Ô FPC øÜ âsã j ª ëØà p zéË ýw ºÿkÈÂmÊ ÇÁý îÿ ³pk Ö ñ8 ööÍ u d î ßÌÀ J áJ n X n Y8 ÏÀ½C ³ íÎì Zq Æ ºÍ ÿô Þ³ q ûnk ìk¼ s Epþ¼ 8ä ß á ÇÁwJ ï J ß 8 ¾S q Tb8 Z s ² Õ N9ØWz a Ïv ù 1á Ý f ôñÙÄ o ¹ oõÛjç Üélp à MϵŠ8è úlâ õ 8Økgs8 Q ÂN Ã9 5kZÀ ýâs ÚZÛ äw ½ l3 Ìs ù qý ù q8Ó g ªÛ ÅoÃRå É Éú9 ý fFÓú U pô k åÝ Ù Ë û ç VU9 ªÊ9 ª 1ã hÍó wÑ ïD²8 áìç Ã8ûùë0Î þ ³ ãìç Ã8 öèúGpöó áþF úÎÈz 8ËýJ ù ýüuh ï ÏÆ5 ß M Þ6qqzÛÄÅém M Þ6qqz kï ÔÛf qz ïvÔÍ uܹ µdó Þ q ÒÛ D l G6 ÁÁ ÛÆààÈmcpðZÏp¾ v h ܳ þ ÁÁ Íà Ãy 5 ÈIjy9 ç ½ uÈk Û ç¹Îo0zv ßPþ T hþôHÝy H Ü8Ô qFêÎsØ á ùÅàà ùÅà 8 5 5 5 9 Zm X æ sÀ IÉ Åùh l À² 6 Ý5b³VcÜ q 3k5ÆáÌZ q8³Vc gÖj à µ ãpf Æ Ü ÕNÔ Í ÎëiQ 4 G ìx ² G ìx µ²ãq¾ È µ ÄÌWö kàÌè ¾L w î ÍÊ ïÏW Ù h V6 ü Ë z ÛÊ ãà³²ã8ø ì8 ÏÊ ãà³²ã8x Iµ¾ÁN¹Äù ì V6Ý RV ÆÁgeÇ ÁgeÇp P ¾ çq ãq¾ ç øp¾ ç øp¾ ¹ Rõ ÍUã 1 ¾ 8u HNEó ôÆD ýùb nÜE õÅìì ¼òéà bv fç bv fç bv fg i Ù¹ú³ º ãB1 ³³ã fe lò ïZß³¼XÙ åß o 5 p t W 1ª En cp ºXE Rq 9 5Hä0T Å Jä ²F BÖ8 TÈ q D ËW îe8 6DMOñ é þ 5d é þ 5 Å øE9¾u RW µ È ó AMOñ xÓSü ê Ö ÍêÁjBp ªã W1y ã Z í ã²4p P Ë Å P Ë Å P Ë Å P Ë hµï ÖÀTúvzlá H û ý4N g ÆÙOã qöÓ8a ý4N g ÆÙcX ª¼V g a û b S¹ocâì qBým mì µÎng ³ÛYëìvÖ µÎng ³ÛYëìvÖ µÎng ³ÛYëì ªt jNU K59 QS9 Qsª ªÉI SUéRVU KYU eUUº UUé2 êË ¼ Óþ2 à j äd A r2 9 DP ¹Ò N uz P râã r G ä 9 ANúAê V Ô Gµ ÎÎ xI q 1JÒç86 ççkj RC N ïG SdpJ T6zI AbðÍ Í ÔO ¾ Ù Í âû yÅ3iQ ûA Æ Âîlú3p ïä 7Çy òT óíÙ q6 vúøýÞ áôì ÓÇ ßÜ Õís í k¼ üjå Å ZÚ N ½ l ò ê êÙ Û Úºbá X8 ã1 Úz ÚZ j î èm 3wVâú m 3Æù Ѻ² ÝYÓ Bòif ûp¾ìu Î ½îÃù² 8 öº çË á Ùën æC k üC Pí y 4 8 O ôT i ÊÒÄ eN9 ª7 C ëø Ç 8 y Þs ý ¾ û 8½ äcä óT ý â ÌSq M 9 â ÌSq æ 8 E òj ù U F òû b à 7NX Ë áì1 0Î Ã ãì1 0Î Ã ãì1 0Î Ã h ñQ û³Ç0 Òe a Ô Ãh 3 1 ä34Îï ö Vó Ôæà l Z µÕ Ö 8óôG f 8 yú g þ à âpæé 8 yú g þ à âpæé ÜÇDKw9Ä ìfÞVr V VûæcÈ è r È ìãa ªD 9 Ü ôg Ñx Ó ² kÜ xÜ Ï x Ü ä âÀÁ H Ü ä âÀÁ H ½ ÉRÁ â 73pqý bàè r L ýÁ H VÜÇE é Éhjì rôqdãâ ðnÍú 4rôqG üÇ õú KGnp0ã Ü 6n Ø D ã 9 Jä Öî X ãD íN 8ì mìIÈ b Ä ÜÁ ¹ u rGÆ9 ¹ ã ÜÁ ¹ u r ë ä ÖIÈ X Jñ én ½ êµÈê ÿeî Ùµíµ 1ú U0Ñu Ä fÚØï º Y ¼ piUx M  mb Þk ð X ÑjßAÅ á i 6 Ï g ÆÙ q ò9báì LÂ8 0Î 2g 8ß ß cö 9 úÛ Z¾ îL Ï ò¹3Q w ÊçÎDùÜ åsg îL Ï ò¹3Q fÙÕÞþLÚ PÜVã½Äõw ñ âpÇ ï w  Üq gá W P Má î poQ 1 C 5íÀvob äz ãìv ç Ä9 qv 0 ³Û a Òb ç ÄÙíÀ Âõ Òb z 3NG Å n hùò¹ Q w Êç DùÜ åsW îJ Ï ò¹ Q w Êç DùÜ ÚØ P b³ ú jÎ Ý P µ ù á P Y v³N íf ÚÍ µ u j7ë Ô ÑZªP U¹ e K G G Øï r ý¾q G G ãßØ à J ìò58 Ï ZÐÔa ÚãªBÁ E4 Km D Ý ½ý F ú à ò Î çà U p ª Y8 ÏÁa9Îôj Î r Ø Ñ äd ÀÁÍ Opp Î Çý h V ËµÕ µ å Î Îau q 3 sX A Ãê â Vg ç 8 Õ9Sõç 8 Õ ìÏQ ÅhJ Îau ú A TÎDô éÝ q 8 98Ç Îq Ãú Ãú s 0 â Ôêo Ý îM Çî Zó kTð îM m Ä Áu 0Î EkÊgOù ö P7 ä3 óUññáÒî ½Ñ a à hoL¼ öÆÄ hoL¼ öÆÄ hoL¼ ö Ñ vA µ ÁQù ÇQù Çùn5ôá Æã Æã úpÞj SYï6 P ê ýéêÏwë ì Öz 8ß ¾þ ºq E Ù É ¾d rB3 ì6 Oß óf ¾ì6 Ýfââ²ÛL È ÍÄÅe ì6 Ý ãö K BR ÔóÙ ¹ Ͼp Mzõz ûP4 Ï ÍJ ç³ s ëùìë Ïg çz û óÙ ¹ Ï ÖgW ¼ ÇS 4hW p Â Ù È páBv ² q ÁÅǵh âZ Á ì W  Y ùÔ²ÑÑ ½òéÃùäÓ óÉ ç O Î O 8 jYå ç O ùÔN O ýùäÓ Û Z Ýk 3 h Úï Ý ý ÝK h ºú Ù½ Ú½ û ï Ý x íþÄ i ÞK ñ Ú DKå æ ì Ä öY8º û ñ8º û ñ8º û ñ8 þD ïTâ úÓ åÎ u Õ ýÌó Ú¾ l ùì yÔ ÈÝ ðÿõ À öÕ H Ï åó Dù Q H Ï åó Dù Q H Ï åóÁDù 0Q L Ï åóÁDù 0Q L Ï åóÁDù 0Q L Ï åó ¼L ò2ý JÌô 1Óï ¼L ò2ý JÌô 1Óï ÄL 3ý JÌô 1ÓïaÑòåóáDù 8Q N Ï åóáDù 8Q N Ï åóáDù 8Q N ÏGDË ÏG åó Dù Q I ÏG åó Dù Q I ÏG åó Dù Q SúQd r2 MÌ 41SúQd r2 UòÉË 41SúÑÄLéG 3 MÌ 41SúÑÄLéÇDË ÏÇ åó Dù Q K ÏÇ åó Dù Q K ÏÇ åó Dù Q O ÏÇ åóñDù O ÏÇ åóñDù O ÏÇ åóñDù B t Fì Î u f äSÛ I þU ÑT kþè O ÝÔ Á ªÚ e þõ èR àæØæm yj F Ë7Sq û 4µ v ìÑÍqݼF cyÒ úrõÅõ O 9Î3y lÙÈr þôÊ O 9 p qaà Ô ã ûwÔ U k é9Æy fd TòûÕ ko òÈ fú w 3 ¹ Ö2 O Ëá LßÓçr88Ó ô¹ f ¾ ÏåpH ïés9 é ú 2 Ëa a p n  Y8 í bá Q w  Y ã nÂÂÁm Äê ª x ¾ Z jÜ àâûÛfàD ö ¾O Û Tvƺ Ä ýð õzf U L Ï rRf UÏE rf UÏE Jf UÏE jf UÏE Z ß a³ õé µ µ e ê33Û z Þge õ ÔïÈl ê¹ ÏÎl êÙ Zm LAªò ná Âf Þ 5àÖ r Å U5¼ 2üT ³g uÊäÐÏlr Zµ Ü Bh M 3 ú mE yc Îa 6 JÅ uMñ ý i Æ Å8 ý iÂÂÀù ùºÇùIÑjï É ª ÞR Qß ÖÖë I T i J W õIâ õ ý w ²pv l J½Å Ú PW ywÞ zËï j 5õ D Zí Û Ï ZM Çù EW WFxÃOÚ ² V øB I Ü UÈ OÍ Q9p jS rÇi JdW ÈÈ 6 µz m RÏÐ Ò ¹ J ¾ÖÕÊQáßWeº 2 þn ÍæI Ñ gp êKëwò Á ôö ôNcWËOÙVú ²Ì ÓWúOY2 ëqöÔú ê âú½iëí è n Ê ³ m F6Ï 5 Ù s t x S ýs ñÉèL zûSMk ßÝ ³ÄúhkC z ÆÕeöS ÞòBÉló ØâL å ýÇE ije ä Ëj úÇÑêßgáhn M 65i i ê ê Aíã e G Ôp t A Ô Zjk j í Ñ5ì ÄP k Ú pä² éy áìç ÃýÁ ³Æ ¾KÁ åX²p åú Û Öí bá Ý 1p ZW½ µ eA9 ï ömf2R g ZÍÖ ½Ô µ Í Q f ç åÃùjF¹q ZÍ Rç1 Î Å ò Ö e½ ý 3å3 ¼ À ¹ 3å3 gÊg Î Ï8 q8S ãp ÆáLù Á ØDa kj Þ²Ò ÚdY µ ßuù¼76 ³¹ç µtêÔÏ ËÖ ³ ÇÁ ãà HÄqðE â8ø q 8 ¾ D EË N N N N N N N N N N N I Ïg åó Dù Q I Ïg åó Dù Q I Ïg åó DùüYÑÂû çµQ òÞqVòÏ ù pöº a ½ ò9bá Ç ½ gÏ m è9öÂs ô4 Ðd Ð ö àìu ÂýÙë p Zó º jÈ EPC Á8 ò Ô GPÛáê õ ÿ Ê Ø õ ¼ à NèÙ ïÏ ÛùTé³ O xªôÙÎ Jÿ h5ËW ÕCi aùz Á FP TV ÔàÅ A Ç ÔàÅL Ílhq Rz PW µ 7x1yÄHÀ Á Ô 6 æ à ë ÂÙµ b ÓÇ t Fë t 3Çô u lÊRéRImj4zn Cç ¾h F MRc 9O Cþ Ä z êh³ù ê4 ¾èÕcPCÏ Ç¾hÓcëR þ zì D cÿ ÑZVaýd³ þ öHtÒÌ îk Ûw u Å Ýî Ùк dnp gCë s ½G¹sÈ 8Hä ÃD 0 ªD 0 F ïq È fà Ãs åkëç këç µõs mý K ÇÒÖÏ õs Úú¹ÎÚú¹ÎÚú¹Dmý gmý 5 h ²B ë Ü X8ðéG øôc ú G S 5Jp Ï øôx Æ Ø ûEäÓ ß Z²pàÓ z B þU RI µ¹ ã 6 v ÔæÞ Ú çrÖëu¾ dÓ Þà É µ 72 jsoÇÇÛÜÛñQ jsoÇMýK ÞÌ é Õk¹A ôXÅÂÑSGñ8zê GO Åãì v ½ Ú øÄõBÏ Åã k g âqô Q î EkÉì ã h É FR aéÁW ËÙKq Ì fvp ÎÜÑ Ã92 8GfO çÈì â A ³ sdö q Ì îWDK 48ñ k A ë VWµJÕ2 Z ÑÊ Yª ½Î ø h ë H û DÎÁÑJäñ8 Ï Õ Èç à È98 ÃVv ïä ù gg XÙ w2¾B ìøß â ö OÕþ³òÕ ÎÔ q8K òJÚ hwÜÀ ú3 Ï 5NS ÆáLý 3õg ÎÔ q8S ÆáLý 3õg î Ekz ² sé ÿ ¼ Èá 9 ì Ý äp v ñ Ìl¹Ò îð 9 Û½ Èá ã9ü h ½ìæP88àÙ Æ Ï 4 x6 qÀ³ CülpqÀ³ m ö ÛlÀ1 ß ³ Kê Ï ãÙ ÆÁ Í Ïá7Eë² D ÛÅ óÙ Ïvñá ç³ Ü ÿ Z ª Ú Ô½ÌÈ òP ûÍ BVcå ÚÜoöñ ý js ÙGmî7û Íýf µ¹ßì þ

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Autumn_Leaves.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • tOÒÜ º Êݽ½æ ÏÚ â ø4 Ì G eJ ûì Wwi Ëî ÏÙmBû J N² z Í Úx 5 oW kSRö Rªýà 9 t u é ýêÓO J OÏÙ Â kð üÔ d ôRzÞ T Ò Q íx8O î C z5ó Mèl ÉÙÄ å wO 3 v Sé MI e â ï 6 àð½Ããà ÿ RmºJ YþÎÞ f¾dQ2þÂÚ lQrü k WzÍ Wí6 ù o Òk v6 3åTe ³éu j r 6ýÒ k Ý Ð 1DQ Ë eQjªkÙ gU Æ çÊÝ 7ýÊfêí öö x ßZOñW v Ñî º ô RM¼ íúô â Í0 x Û Ti Ü ß ñ ½þÊów ºZ W ý4Òá wýmr a ô à º LÓ öäÚÉ ÛÝ åì4IvòRã f Fùppé MÐ9 Úh w ÂõN q n ÁE çس s t õ x WX á¹Ç êÚ x9nkîªë mÔ mì Cn MjH OÀû4W½W³ ì¹6 Ç ¹ ðÓ ìn v 8Gem ä H Ô k v 4 Ëç ÎÝÉOó ÿØ Íì KãÕq ¹ÜIþ5Kc K³zÑÒ 4C 4 Ê ø Í Eß f öSª QF6Ï x w ñ D ÂÜ ú 9 Æ ½ út øô ðé ú³Wói æÓ O ²QvuSÝÖÆN ä1 I ½ X ùÉZÈp w µXA8 Hì bmO ÏF 7c ö³ ¾ËÈ ùüÿ µxQ DÄ Æ A¼ Éõ2 Þs âeB¼ ñ² Þ RÄëãi 6Ä E¼ ݾÝà ñr Þ R À g ó Þ ÏS Þ O½ Þ z x Fº ñ â ¾l 1 åD È Ît p ó 3 é 0úz3 Ï Q Þ ñL þÞ ÁÀ àÍ ÏwÏ f Æ oÆ0 x3 1È 1 ½ 1Ä 1 C½ 1Ì 1 Þ 1À îÍ Þ 80Fz3Æ c 7c Û Â¼ þ ³pÀÈÕ ýlÝHx j ½r ç K Ä ß k ú  Êï ûW Þ ü Ä èûÑ r½ÉÅ ÑÊ5ãë jLª¾ ô îõkyVãÐIv r Åx x Äõ h Îj Niå 3Ä Þ qJ À Ni òf SZ ½ â Ö o 8 5Ô Ni óf SZ Þ qJk 7C Ò áÍ Fz3Ä QÞ qJk 7C Ò ãÍ Æz3Ä 7C Ò çÍ Æ 3Ä o 8 UìÍ õÄNj 8 5Á NiMôf õÄNj Èu 7C Ò äÍ Ê¼ â Ödo 8 5Å NiMõf SZÓ¼ â Öto 8 UîÍ ¼ â V 7C Òªòf SZÕÞ qJk 7C Òªñf SZ3½ â V 7C Ò åÍ f 3Ä 9Þ qJk 7C Ò çÍ æ 3Ä Þ qJk 7C ÒZäÉø ¼cÚ 2ÉY Æ Õ ðÙ u ÐZk uX99 ÅgU ² áD2 zr 9 ÖN a RÕr H 9 ObÝ dê Æëîi ÑÜÖø p jÆZÜÞP b bÅP ÕÎX f K Âg 1ì ç ì½ H f b òþ5 ÇÏ ³1þ Q ²nñX ïijïØÖiÆÊÅ ÝÓÑÜ ¹Q 5 Ù² û ÜH GØß ëÛÑþÜÿ Íqäç K Óa Üx Å üdÅUçí owßî á ÌÌ G3¼zHB ¼ uÿð ÙP³Þó U ï Sç uê ø ÿ ³ þû èÉgÈ ÿ ì óÍ7áÉÿFOz ù í yxÉò ¹ø ù ä ßxóÍRüëÛË õÅ ¾¼ü üëþå â ÿU ÿ5 ÿª ÿ ÿï ÿü ÐçpÉ æ¾iù ÿr eë²æ é 4 î EðY Ág Ï Dð94 Ïá àsL ã ø Áç Þ Ág Ïi N àsVKó û² æ ¾Î à³ Ï mi¾ l ï ù KóO 4W Æ PÙË Í zìrV ý ôä öÉqY 9¾ r 6Ô Ð 9Áxrbû né Eûda O ÇL Ô 9 dwd AOÞÒ yËR QÌ Û oÍz æmí e 9¹ r²ÑÏÛÛ o j1 Yk ÿK Ò 9eù SÛ ÓÚ ÿK1 ONÏÖkOÎh üï B ä mí mÆW8³ r Áí öÉYË z ÐIòÉÙí ³ Ì Ú ï0ú9 rÎò S̹í s Ì Û ï4 ¼ ò ãÉ Û ï6 9Ïxr ûä ãÉ í ÛÛ Û ïi ¼ÇxraûäBãÉEí O 6 Ò ¹ÄxòÞöÉ ïk ¼Ïx² ²ÃxriûäRãÉeí Ë ïo ¼ßxryûärãÉ í h ÐÏnÏ AO ¼åh6 4n0ç 7 sC2 r4ç dÎåhf óû t ú S oJ èË µ ðå ì ¹ jO f ¾Ü Ñ Ð ú ôÉȹΠëÜȹΠëÜȹf kÖȹf kÖȹf kÖȹf kÖȹf kÖȹf kÖȹf Óȹ2 Óȹþ ÑúC é ôûLÐ 1Ô À A1ëÐ Eçö f 5Ìy ³ õHF Ûz t d Ð Tõµ Cí È ª ÔO µ ÐÏ 2ZiO 8uþÒ s Sç ßÁÔ9 óí ìÔ Q µ 0ê ö FMûÙ ä ê Hªr r hO µ f ÒÊõ FO 5 ÁjViÜÀB ³ ZçFZ Î µ þ µ Àú3Ñ Àj N rUûä MïlT A ä ÕW8Nû ÕWh äeôD Ù ¾ ¾ lT á í lTïúdñ ñ ù u Q½ë5í oTïúTí oTïZ 6ªw Õ Ö ê ëkÉ 4 zÚ ô oBó Ð À µ 0ëûÚ l Ò ÎUÚ ðÍè Þ VÀ p p ½ X Ú X iO Ðw½ªÞµ ê ër½ªÞµ ùVÕ ÖåzU½k WÕ Öm Uõ u iU½k WÕ Öm Uõ u iU½k WÕ Öm Uõ u¹ Uï ÊõJ ã9ç ïÖ ì½n ÁÎ æï¹ùÖ F ôÑ Ú µw õó ð ONhù uÓÎ û ê Æo ÙyÓ ùö vîWO á wËÍ zkKóÁ 7ÎÏ nØwÛü oØ ïæ æ æ ½o dç Ë ö W mtGò9 ¾Ø³w Âh ó Ï ÿï ëwí¼ Ë4 R k Í Ýw z çKN ß ýMêÉÛQß 6 áƽ ¾k æ v h E ß¼óÀ ù è j Àn O E åòÛÑ û ½7í OÎhÇRcæ á óà o¼vß 7ï½ézùDÎ öß ÆÈy ßm r 4 ìTôDÆ ¼ Úå3 r Q û 3ä ½ó öÝ ì óæ í E T N ì Uj RÁXi Y ìÜf YÒôÑ òQsn ŵj4LÆ 6 å A ì4 Ég Q a HiCs9æ³X PÔ4 ¾ª y FN bä F öÄ Â EX a ÁÈi Q E0rZ E0rZ E0 FÎu ä GÎu ä ÝÇhu ¾ µ h ay i mJ 5 ø6q7 K uÊJhæ Å ¾Ôó à Åé3b½ j 5S Í Ê ï Q ÊÉßtÙÞ è ÐHY ãµ H óþö Y¾âì EÍ wß ³ ÏWÚ T ÎQM û¾ Ó ã D ÿº zkî 7 ø Sço8Xåg i êUÑàßYw Ó 2 CW ä Sfg m4 éÔ öíÓm â çã à 2 ÕçB Ï q ¹0 ºº QZ Q 1AÈ d P ZRõ¹ b ºÎ X À ¼ b ºÎ X ùõrÕnßjí oUF² Od K Ø ¾ÖFç ÚH¾ Å ÖÆ µÑùµ D ¾ q ÊÚkWV²ªJ ˲Ðʺ 1 Î ÑùÅ6 ¹ìþb Ô D õ Ø ö Ø ö Iý mRÖ û A Rÿb áþb T¾ úb u iKè l ò1Ü ú þÅV ¾Øªó تþÅÄÚôVôÉVÚ úb lÕùÅV ¾Øªó ê Ìb½ Ú¾ 6ÇV l5â تã m êXfyÖ ù¼ å³úI þw ò õUãêç Bà WÕÿê ß r C¾ Î ò r a C ÆÞkÇÞ R ã îyf zîÉ Íø ÿ û º ë¾ R j õ 1Vñîæ9 ÔÅ ºùeõ ëÍ zH Õ þ à ã i q ùU ù z í ª ÍZ h j aY Î åB BIEó nl þ Íè 5õ6fêW q¹ õ ë1öÔ Dc áE Æ5 W ûÞ Á WJ úË 7 Jo ôª Ko áP ñ c 9 9 r ½ ýõWë ï ä áV ÇyP à h Ò Po t ÃZÄäÐà W ÕföÐß J 35ný H H¾ û 7µ m¾ Í Ò R õ OJ 7ßa Þl T6ÔU 5Hà ºPÔã êRQO Mi 3U m E úx 3 á T º ê2 z û Ô E R7 ïFB L k2W üÕ8Ðc lWN Þ ù ¾ Í ÈÑÁ õ¹Ñ X õ8 kDY ÅB 1H úú MÎ F Ô 6S6OE ô çJó 6V MàÍK C Í Vh4Ú jõ¾Ë ÔW ¹kÕê ÞBÙfîµ t ui 5Ù ¼ 7ç þ 1 X 12 Él ¼ E 9 3mHnÏ Éå J4X j ò µÈÀ Çê jvb9 hë ø k wOÍ7X Çý ÇVk õ4 Y ë õd ÜDá 7Îæ þ i ERÁk Ó Ù Ò Ë û3àyãµ ²Ég y íU k½Bò ü Z älÍ ÁÞdeÑ B i ÓK Ò ³ µ Ý æYÉÀ þ Zý kÎâ7 uê RâfÒêëU gü¾Zîzz l j8 Ö Ò r7S Ñ Ø ò Åõ vÉÂõ Ï X8 Ï òY p äsÌ N hµÕKÙ IjS k ÍêØS n RYZ rl Ê þL ÃÙ r w â a RÎäz k êØï µGOéX¼ â ê u µ6 ýå ÍÒÞËzÑjV È u z½ 1 3 6àE wìò ê ú ßz²V ïJÉ9 a c Äe c Nú  Vë h Ûë ¾ É Ü0Ó Zñ dL öóËF Q à rµÞ BÜ 5 wEmÖ Åë Q À8 ý È iA9 Q b ¾ã Dã9ÑúÞ G s ÊüXàÙ û2º d h9 Ó R ïÜ YE T í µÔ ² Qô¹ w 3ã X8ÐÇ Úgá hå k N N M Öÿ j éS Ì ý 6 Ç H Î gu9 ùT cÔ8A û Ö Èç ù X8 Ï ò9fà m R Ï sûGã IíY µõ V qÏ 8½çÂà e6 d gp0³4 ô Ú Î À ² Ò8 U Ü 9ùp q w Ü Ä ùp óá6 æÃmHÌ ÛÐ9 n h n Êsluë ú f pæ 6pv Ü Ý Þ¾ Ù ë QI Ç öY8 Ô dá R l I Ú ²Bk é SñQ k ýoM Ì hçª ÀÔ UÄu gy1ÅÔf Hý ô ø uC Xß¹Þd zÑlk i Dc Qܪhùû ¹sï ²ö VYû HîÂû õؽ ÊÚ XMÜ XMÜ XMÜ XMÜ XMÜ 8D TÆjÉ ¹ z Î cöì Cl ² r Ó5ï hÅÅ ë JؽïCÐ rZ ú³ìeVê MÕ vKmÏÃ43 j ª Dõ²NZ Q½ jà K Ü Ãº ¾ Ã2X 9 à ÏÂmV 7Ï s kÒ õ C ëc2 cR8lÉ Iápl uL ã2 cR8 a Âá ë fxÅMáPË i 9 s á ºÅmÍðj ÒóI RÑS E Wu o18 ¼ r fÓ JËê ÁR DPÛ½1ØmÈ µ ïã Ô ²Vô Á ÙÂEÄ Á A y jÈë FPC A y õa ö Ú QÞ Óä0 Ô àr w ÈÁ s S ² ë Û Ívdâi Í Úi O³ Ùù4Û Ù L jð Ô ã d3 ½ Ø ¼ Cî i ÏÍÜDI rEÄ ÍÊw j³ò Ú ç N ôÄ D ù Ç NãpàÝ Y8ðî ¼ Ú1 1 ªåKëv Ì óE½ ý Uð ïÛ Rãó¾ajûy 5è 5è A 5è a 5è ôØ ôØ8 ôØ Q Ãëþ Õæ c c jò ÒcÊ ªd º Cqf â Ó RÅáÌ Hq8³ R Î 6dáÌ Hq8³ R Î Q æ K A ü Ñû L µ ó ï Î á  fÃ Ø ÃD 0 ªD 0 F 9À¼ r C ½s Z ßdr ßóØÊ ÕâK mv Òmºýy V Vó ÊÚ È Z1G0 u Ì Å2aá NÕ q i ç 4pqý Å ³Æ KÁ ÅR²p ½ Ë bàÞ Zºr Kg 6ÄM ýTþ r m Lä ÚºJä Úz È õ8 hëI s v¹à Vî ïÖW vÒÞ æE½n qÀ Âi ð p ¼ Æ ï qÀ Âi ¼¹Áê R WømdW8Kê ï ï qÀ  N µÈ 4 Ï Þäq² J p D ºJ p D ºJ p D Ðl zRùy5Î æ uû Î ä Ç òÁB N m8 ½ Ó ³ Ì áã ðq Hø8àÙ 9àÙ Æ f H ðõ ³Á 8 2 á C DÂÍá ÑR çU4Hâ V þ ÊïÔ á3mµáÖ í õºÜu ÏÔÎg J õ º6SçÈ XJ íR ý ÑÒø ÀæR íu Î ï Æ âp âsC âs ñ¹ ñ¹1 Ò aáh d ågyïrôõ kÇpÆé À Z XýôÙÙB Í ÐÏ âsJ xxÛï ß r6Ò EÄ A Ô û Ô DPC n A ñ¹ âs j Ï ª c wÆÂùé KôßÙèþ Ãz X8 ÿkÌ fX Äãà FÚÛ7 Ö ¼ é C 3 W í ê8 ý dáà ѺΠöµ ³ÿ hÅ ê6 ýÓwxÏ Äõì ² ñ¾²ÎÁî Áùó þ â Tâ ï J ß 8 ¾S q Tâ8øN Äqð R áp hiÌ zÊbn ªT ú9å éQ ò Îq ô s dÎæ ñnæ mû¼ ní YîÐÇç O¾õMær¾Õo sp ³Á 28 46 à ëès ÔOâ Íá Fy x V ç Ö i ö ϵhkm º ß öbzí5 ²Íìõ0ϵä Äõgæ ÄáLO¾ q nû K w ¹ ëçºö Më T9ÂÑó ý w fs îc XUåÜĪ çZªªÄ ó 5Ï ÞEë0 ¼ Éâ ³ ãìç Ã8ûùë0Î þ ³ ã òÙ ë ÁÙÏ û 8ê ë à Yä³4pöó q¾K ò T3 R ß s Y á1 ýfq x ²vÍ3Ùqc Y a k7Ì dí 9 Ý0 µ æ ²và BÖn à E ÖÛúü w Þ6qqzÛÄÅém M Þ6qqzÛÄÅém ½ Ro ýÅém ÿ¾ÛQ7 Ü ÞÖqç Ö Í pèL x Z ÄyHo 98²y Ù µ ÄÌWö kàÌè ¾L w n feÇ ç ìƽG Fþ eRR ½ÌmeÇqðYÙq Vv ÇÁgeÇqðYÙq ¼¾ Zß â Vv Ï îS ãà³²ãÆà³²c8 ZWLDDßÕN Îó PÓÖñ8 LÄ óÅD 8 LÄ óÅD 8 LÄ Ük zÈæªq¾ LD ºk ùT zc ¾þ 1 7î ÑúbvöØÍE ùôáB1 ³sáB1 ³sáB1 ³³Ç Æì ýÙkÝ q ÙÙq V³²H6y w ïY l ¾òï 7VÉ D Í ÕÅ 18 C 8 V ÔÅ r ÃD âP r Y D P k È dM 8 ZÈ å EPK R 2 øCÔô ² G Ôô â QÓSü ß EE ÚÇ dPÃù Ò øC¼é õ Eë fõ 5 8XÕqDWÏ½Ô ¼ q Ü ½v qY P ËÕ å bX å bX å bX eǽO Úw k ð Î ³ Æ ãì qÂ8ûi 0Î ³ Æ ãì1 VOLU ³Ç Âý Ü 1qöÓ8 þv 6v ÝÁZgw ÖÙ uv k ÝÁZgw ÖÙ uv k ÝÁZgw ÖÙ uöRÑÆVUºT 5 ªÒ 9U Õä DÍ ªt ªÒ ªJ ²ª ʪªt õåU i a 5ÈI A r2 9 GP L Í iQ ½G M9ññ 9É F rRDP Ô ý õûE E êÆ Ú gçE¼ Â8 és óó55HL  28 R ½ Ô 1øfÉæWê Sß ì fÜ ñýÛ¼â ý Å ã W aw6ý 8 wr ã¼ yªMÇùöìÄ8 B ü ï pzvÀûÉécÈÔon êö¹ Ãö Â5 ÔL µr â í N L Ë Ü p 4 1 ôG ÉAÈb rÈÈiþôZ È WbÝ ÙÇnf Áé Ú hÇ î gól Ä s ½ µ ï ú Ì ¾ Ü A aj i qæ¾ Ð êm jÚ J k DäÎ XW xÇïr GW ï 6 G h Õ 8 S bj a9Å ôPó TäD W Ýe 9Ïì Lä Ù ò Ïz ÚR Di z ðWZ v hÒ EPÏÚ á Ù d Õ Þ Âr² ôe ²gà ¹ îq Úz0 ZI âLI Ñå zö 4Xĺ ý Ef¹c0e ËÁ Ù UI ÆS 8 7ÇÔ ÛÊ ÎÔ b þú fJµ 5 Õù ãÜ g æq R ÛõJ Û ë ÛõJ íz Ëv½2Ñv½2Ñv½2Ñv½2Ñv½2Ñv½2Ñv½2Ñv½J ÎS 3¹Â S AA9 vµ ê âà Õ ÅÁ ª TG ï ÞS Q ¼y 3yËX Y WùOuDõl Þçrð ê âà Õ Áá Õ² kê5¹ À Ë p mÀÂÁÎÊ m p G Èñ m aáLm Î 5ZwAô6Á qý Î ãü h Ùëî é ù4³ 8 öº çË á Ùë Ý óe ûp¾ìu ó 5áë T Ï Mþ ÇÎ öÄ ¼ WcÚh ²4q D S ê H äPèç ì8 6o Ñ ÖwÏà Üà ã¾ óT y Ë a óT y ËÁ âTJ 8 Bwäø ¼ F ú ËG óc 5c èÆ où1 Ë ÆÙc a ÆÙc a ÆÙc µÇ0 æ Ïp ö Dºì1 9b í 3 ñ1 Æù ÕÞg bÇj Ú ø Që³ Z1ÑZ g þ ëÏ 3O ÄáÌÓ q8óôG Î ä³dá û Èç þ uÚC r ô Û áù L 8 ÉQÁÄ L 8 ÉQÁÄ 7 Y ¼ àf à ÝQn 4pp ÉQÁÄ û h5 M E l ¼ Þ Y F á ÿX pÄ ÁãÕoéÈ fü û ÀÆí r w È lÜa W ÀÚ r kw È ÝI ¹SÌ Ø Y w²NBîÌ8 wf Y w²NBîd ÜÉ ¹ u r ë äµ P Þ Ým WG½ Y õ Ìý2 ½ Ä 2F º ÒÀÑL ûýG S Ú ïµ Ux M  mb Þk ð Zí X0Ü Çf CòÙgáì LÂ8 0 ä³bá G ½ I g Æùö Dæ çÛ ðõçÛ eÌ Áä G P DË Ï ò¹ Q w Êç DùÜ åsW îJ Ï ò¹ Q w Êçõ Õ ÚÛ I V¾ ìÀ ìÀQ 5Ø ã j Ô Ý Ý ö PS Zv Þ Á¹9½ ² 7Ø e 5Ø ý j Ô Ý z 2 zÊ ÖOö C Ñ Ñ 1 Ñ G B rf S î0 DwrÖ8 ºS psã½Àn DHtûñúì CJto Ì Ûb¼ þ 5ÞK î8ã½Äá W Aáú Ü 7 á 7dá Å p î 7fà X ØîMÌ Ïu Ý ã 8G Å În qv 0 sTZ â 8 ØÖaU sTZ ö OosÆé Àí w ÊçîDùÜ åsw îN ÏÝ ò¹ Q w ÊçîDùÜ D j òSTl D sBÍ9 µ u j òS ö j ë Ô Ö P X ö N ía Ú ZK µ 7 TÀCÓë ì ²c BÁàà BÁàà BÁà û D ß7Näà BÁàà B rü üV ¾ ÇïÙqë àPG lµoÒDdôZ U cpT æð s í ² ÿ hU p8C à ò ê Võ1 3ä98 Ç MÅyGî xo ñõ72ú E 8 Wâð Îïà òñ ÅêTq¹ z µüQ Õ Ä9 Î Îau q 3 sX A Ãê â Vg ç gªþ¼ ç ý9êÏ MéÀ9 Î 7 Ê þ ½ õ ç8a Ä9N qX rpX rp FA ã Zýí ûÞàÚ½ öçؽQk a ÞàÚ½i ² ô 7 N Æy hMùì Ä êF q¾ Ú 7 ä3 ³Ëg v í wÐÞ x í wÐÞ x í wÐÞ Z OÓ hs Á68 ñ8 ñ8ß Ïx Ïx ïVC Î Ío ëÝæ êGÝ ýùnÝ ýÖZ ç ÕÐ ïVC7n h5 Ä ìg1ö ùTó Ä ìg öYNhÆõ Ý çäïCòé cÞì äÓ Ýfââ²ÛL v ùôe ì6 Ýfââ²ÛtÜ Ñv ç³ Hj z û óÙ I Ïg f ÕóÙ Yiõ öw ç³ s ý ëùìï Ïg çz û óù1Ñúì 7àxÊ í dW p Â Ù È páBv ² Õ ø í dW áê dWØq7 Ö Z6 t³W 8 úp ùôá òéÃùäÓ óÉ ç O à òéëÏ Úi óÉ ºq Dë³ ígf í û½ v i í W K ö â½ ï x í Ä i ÞK h à G âqt G âqt G âqt çÓ h Kå J O úú³Üyµ ú Ë y¾EÛ íïV 5 ú ¹û þ x Ͼ Gq áÆ p T8 wáT ÊÞ J ß árÖ8 W p  ÜHáú ÜXá ÜDá Ü Ö ö üã û3 ³Û a Ýþ ãìög g Ã8 ý Æ9ìÏF b àìú3Ü BN ì g ÃýÙíÏ î6Ñ ûV z iò K Üx k 5 sì q Õ rãm oK Üx båÆÛ 7Þ X¹ñvÑv Þ µKÜõöÎq Û Ç oï w½ ë w½½sÜõöÎq Û Ç oï w½½sÜõöÎq DÛe ÜÑy ÜÑy ÜÑy ÜÑy ÜÑy ÜÑy ÜÑy ÜÑy ÜÑy ÜÑy ÜÑy Ü Ú óâÎÎóâÎÎóâÎÎóâÎÎóâÎÎóâÎÎóâÎÎóâÎÎóâÎÎóâÎÎóâÎÎóâ Ñv¹wã dñÛ Îö 7î Ï Ï ïÝ Êç òù Êç òù Êç òù Êç òù Êç òù ä é O ßC fú ä é O ßC fú é Pb ßC fú Z¾ Êçà òùp Êçà òùp Êçà òù hùòùH Êç òùH Êç òùH Êç ågJ ìON ô Ò fJ ìON ô J y Ò fJ ýhb ô Ò fJ ý hùòùX Êçc òùX Êçc òùX Êçã åËçã òùx Êçã òùx Êçã òùx O îË ½Ð¹ nï Öì³ j 3i Õ ª tÍ ½añ g Zª C³ ê¾õó ³E ï ¹mË 2ØCU Ì ôÖ T Ê Ü Û¼í O 70põ hwùf dà öË º9 HSap r Oz4V ¾ Òã Çy o YÎ Ò yï Ç T Zp pÿ º d êv 1 Ç8 Î J ztí Q YØ u ã ¾ Ï Ã L

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Tequila.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • uÁ Vð Ì nf ø xßF àÎ ßï ïY0ß½ Ï zÏ zÏ zÏ ìûä ½ ÛBè ÞX Öëûä X ½ ÐBè ÞXP ôÆ a Bo n ôÆ A Bo ³ zcÁY Bo d ôÆ Bo k ôÆ 7 ÞX ö3 É7 zcÁ 7 ä ½ H Ð ÞX k ek4 ²5 9 9Ô Ñ í l f 8 c Pk Ö g Ô M Ñ ñ ek4ÛÏAÙ ÍR8 é ²5ö Öx0 Pk4Ëô l f ¹ ö½ FÙÝ K f TÚq Òβ íl ÒÎ í Òγ í Ò íÑ B ÆB ÇZ ö8 Ò i òm1 B d TÚý J ÄB a Ô ³ êßFY õo ú A BýÛY B½Øp û ¾j 8 0Ð hÌÆ I 4 t ÏÄQ ò Ùï íÔ C²5 ³ C²5 2Êá ls É6g Ð á ÒÃÆ d¹D µ ³ g ÅÆìò óÛCr 2Ð q 1 ë 9 Ñ K ÉÖ8Ð ³ ³ s íÔl d 5 ÉaYÚ6B mJ Û ÓÃr iÖøò ̹åa9 4ëÎaY f ö e õú Ó ß uÌÈx Æs Ë ëà M ÜNÇ é²0Ýò4é²1ÝC Ôér ÆxÚ7ÖÓ¾q ö o ÿ È7 ǽ YÈÈòfd Û Ao Ïñfä 2ò½ È ðf Ð Ñ ý¼ EÈ òfôGF oÆ d ðf d ëî 6ã ºîÚ ºîÚ A uݵ Yêºk3 Ôu f e ë Í ÆR 1 6c K wmÆH ºîÚ Q uݵ Yêºk3Æ c 7c 2 ½ ã q 7 oÆxd òfL Æ oF 2 x3Ê 1Ô 1 ü 1Ü 1 ¼ åÈ éÍ QÞ È íÍ Æ oÆ4d õfLGÆ8oÆ d ¼ 3 1Þ 1 ¼ È õfT Ô 9 þCx ûn ý ¹ ³i3 Q ïèlll qÑïÉT x ² ÆÓ8Û àÿ7 ï c 9R ü C Ð G Ç MÄqö ÇÙ D² H 7 É Dò H 0 é bx é D F Å ÈY HI 2 D F à á È Hdd 2 DÆF ã D 2 F ÿ ü hG³ G såq W Tº³ ðË pVV 7 øËÁq íü â uÁÓ Çk öÁ öáÊ q² Àt 8 lÃI½ r O Z97Øb F üÛ rh øø üë dÊ ô 9 õwó ÿÜ Ò À s äàUOIq 5 è w þÞ n h jÍ Ú H í D5 àñ ÖLÒI ä µÅ Z3 Ú ÛÓÉ íHÐG¼ kf Ì Ì Ó ýw aø óß ¾óÍ mQÊ aõ ì á î4ia ùÇ XÉNÁ Ð íê n ² D8 j åcL Ï Ê2 Y ålü P G º E ྠY h7f øFü Fù b Sþ 7uVr z Ð ðw þ² µ½ Ìï ûª²º Úà I Þ fø êÿ ÿû7 Èï Ö øq và 7 ÎPW N qÎ Ô óQx öïø h h8Á êH Mõ àþ 7PÃ2 a Wb þ A í iS ÁS æ ø Mö 31ø ÈSù2ºý Ãÿ ýAûéõö Û v ÿ IÄXtò Y½ á 4 P ù ÔW ALý Néª ø 2 Ê ÌEÎà ó Qq2 ÜÏØ Çë F F Ð0Ó E N Ú Ê Ô m 4 VÚÍüû j î ¼7 Ù ½º àMÔ Aê Sh à B j éü3 4WJZz j eg él iù J ÝÕæzRGÕã ÊèýwvjÅûÒê ïK W½ mmÄ ú v 1 7c 𠪾 Ý Âú v Æ Þ Ý uä wc ëX Çî ùþ Ý g ßÀú v ½ Ü Þ Ý Áú v ëëØ Ò ì Và Äîß ÑÜÞ Ý Ý 7K Ò a ² b ïÍØýFöAì¾ïb ýù vß ûMì ؽ Ï õÿgì î8x Oø¾ o O oc ßFönÅî ²w3v Iþyb pu ïÄî 0v Ý J c Íg Ý 0vßz ÂØ Ü Õ û Ì YíÒ âá½á Q Ìî2oGI ÿ ß hýK ¹ Ð ÂzÖ sÖ ø V B 6å î â qøÆD2ím Yø ñ0 E ºNb à½cüfb3 bØ ÿe³Ô³ òK¾ íHp Ô X à HÁ Õ íDIäKø Ô mX7w1 z8 ÇZ j õ ï úþ Ö T Õ ð a IÇEa ôË R ½ u J Pñ º 4 5 Jú r U 5 zÍ Í ûúÜ ô¹ oe ç ù üÒ 6 ʾÙw OÎù YGØm mLIÝ mÀ í È Í 3ÕV 8W g Ôgc a 31ëUµ veª 6ÒN í 8 Ì6NR¼ ò9üS Y V ¹ BÏ6Íã ý J 4 äóÏéä w Nf Ö ü ÏÈz ù rèÙ ü ì 9IzèÙ ýøçt Gu rèÙ Eüó àØ Ð³Mûó ÜÍô ò гM ð Bmv ÿLcÅÝÏK ÈÃÅØ íN mZ x¾ Û W Èg jÀ JîG m æ jr ôlÓ ü OóÑ Ï6 Å ðÖ 7 Æs ³ñÝÜ Èg 1Þ õ éXã Èg 3Þú i t m t mZÎ 2 ü D ï A Û B I LÃwú H Óå MBÊ LDdf U I ã0Ë R cW rDªä vB 2 Ý d säJ Dªå i Ìå Ý Ó KBf r 2 Z¹ò d ç ½ ïÜà k Bd A¾ ï¼àzY ôÍ Þ5 ½ o ÿè9 ôÕñ Ð 6 ò È þÑ zÏæbþÑ s Y r çó ÌCd ÿèÈy ã ÈrþÑ À R È þ ý õ ¹ ø w iç MÚbD øGG ÒÉ Bo ìâ Y È ü ô  ùGG ² t Þ º t ÞÌ ÿè ½Wo7ÿèÈJDnæ 7î t Þ t ÞÅ td5 ûøGGèÍ ð AäVþÉÓ zKßmü ô ¾ýü ô ÄÛùGE j ðÚ úÅÛø ÆæX¼ oè Ç ùog Ëøx ¼ k h zKGV sCL²Sý luÿÅ fÔ ²û ÈY 5L IÁ íó ²ì ì xFìIgÄ Üç¾ 7ú¹ú ìÈ M0 dÌ êÕOUx æ jºWª è Vf K0fyÉ ôJUå j Wª9 ª½RÍe Ý Ôá û 9 V n Ùÿg ToÕµï²EéÇj ú4 K é¾8 4 Ïó È2 lq0RÏç F0 çsp Ïçsô øÔ Üî ê TÍ Z¼Rµz jË Üv r Ïp ï ªÝËÆ T º¼RÁõÖê ½µ E é c3Óf s w Ï5 p yÌå yæ x ªÂ 5 Sï Ô YBjnÏ Òs UÛ ý R³ jnÏ 9 ëq RûGHÍ R è N äWXá Dê TòkO ³t V Özº¼ Ò SIU Oó Zâ U½ºÎOê ¾Ï 1lyÖ Ø ª rj C¼ êW1 Ô ª tj ÃXØk eÕ9î ÈûµBy É ßSRs ñ R H âíz FRGxH ÈÛÊY I é µ zv ÔQ R ð2 ÃùI í u8 ½5ØOê nº ÁOêX cÙ8ù ã ãBتHå Ë ä Ysf ë K ÔÖYßÙÔÖzN ² Wc Â É bQ Dzj S ªä m ïØ JI e Å É YTÅ Z³mWç Í F½ ô dQno ÚìèR³WqdQ jÑÆ ÚeÑÂæfaU ÿz ÊJ H Ô nÑÅ Ó Õ Ö4îh ïLI å e Egs ÖÝØ Eù ElkÐSÅ âÝw GÇN QÊâ ìêlL molݼmæù xË æCFkcbmç æFË tF UEXä2EZT H ÆûÝkøtüqnÙ¾w É î ïÅ Tð Ñ ÇÈ ¹Ð u6 t Ý XØÙY y cC ³ zcG 5 ná Ó ü G Á L UK ÝØêeÓëxO M üðD H M1 Æ Ræ UÎ2 ªö h ˼ uL ËR ÚÚ bt 4Pµh E Ë Â hN E î òQ 3kvB vf µ ÚÚ ê ½ ÿßȵ ² ÎÏBk J 1hí ãÍ µG 7 Ö yÞ Z ä 3híQàÍ µGa k bP 5z1 Ï óbP ðbP Í bP ZRéÅ vNw8 gP Æ cP ZRèÅ v Ô 4 jç ½ ÔÎGy3 öfP ãÍ v çCÊ Á V Aí Îu öbP O àÉ jçã½óAí Î ðÒ1 pnáG ª³xÞ îÊ gF AwåC¼ÿXÒ 1 O f DF¹ kI fÐ íÅ å E c QáÍ iÞ qÈ îÍH âÙ ¼jÉxdÌôfL Æ oF 2 ÿ Ï d r ÆD c q È1 Ý V ñ èX É D² Ù H Ü H 0Dò z 8 8 bh ÌmÁqé 3 ÏHð5ÆR¾ HÜ 5Ô K k N ³ÊÇ Öµ É ò DÈ 0 ÒÈ òÁD gö kKpU ë ºÚ 6 L àÿ 0ùÑÎ r o¹z x Žy G Ý Ý ÐÄ Á pH x Às8¼ g83 Á 0C ÃcyߺWÇê vu N É V åûö O¾d eù å Éß Ý U ý Þ ÝDÆ 2 3ò 2Túo üÿ þû eÉ ÿþ Âü UòÏPÉK ñ ü ä Þ ê0 ý ú ½üÖ üÚ ø Ôß iùm ýÜòÛX ùm cù Òß ß ú µü äWÿ Ôùkÿ ê Õ4Úw ÿÿ u ÝѵòÒå µ í²åoo W wß Xþ xå ÑÖ¾hä4ä OÿÛ æ¹iÈUê öQª ÿ ýzuS FubêÚF³nùVó û M ï4í½Nu W VÝËP ÿ ým7 DÝÑ ºü VðFÓ njä4äfÓ ni þz º³ K q õvóîïP º³Ñ õ k¾u iï1ÓÞ T rÕqÕ½ uÂôß ½ ¾GÝÙ wùo à Üß cúï åSh ü í ï7ÿ 3ýátó ué Ó ÐÈégôà æ îç Ó 0ïþÅf jÄÙå3iÿí ý ï ÓÞ X V ËËo Ä ÿ¾º í ýö æß àë ¼ÑôA ú é o5rú ýd3Ê ¾ ª ¾cÞý ÍhÔ Ï ý õ7x¾w ö Fí ÄG ÿ Ü ÿ Ø R² dÌ LØ ² 3 d ÙÁ Ã Ë ìdKÖÙ óØ d ² ³ ç³ Ø M d r ² ¹ ¹ ¹ ¹ Ù ýlÉ äÒ äÒå ûEõ QÉe ÉeË1f Þ ¾ vÉ É äÊ ù K É v cÙ 9Ô Z 7 L J êJ Z r ó äKK cc îJ e sMWr çÚ äÚå 1 ÉÖò í ëº ë cÙÖv 9L0 w ÿ ÆÜÐ Ü ÿvÉ äÈò 2C 9Ú oáÆ äF í ä å ½N ¾äæ äf ¹ ¹ ÔskWrëòYÛ Ûº Û æö ävRrGWr ¹³ ¹ ëJ º HÉñ ä8 9Ñ ww w º Hɽ ɽ ä¾ ä Rr Wr y y ¹ ù2 y y ù y y Üþ Î héÝB2 uíÃB ÇúÄË 9 Jz Ð 5ö Ò3êíå ³ IßûO óâI äH S ûüóÐÖ ùÂÓg ùÌ Ïö ý8xü ç ÍÄ 8ûúÓK í Jzßõ g áÞÓ ÝÊÃ Ü öÅçÎBIÏÇ rÖ ¹Cõ 9Y ôÚ íì¼Ø yË sÌüÆF N zæ O o XÏø rJN æ çÎâöÞ ÇO úä æÅîDþì N¾ ò ûº öøé³ Z ýô W þÙÚþe w2 Yþ² ýx ó ç¾ Î¼ V¹2 gÐz ÈNäí û ÆôÑ Ëçðõ³gOÕÇ Û ó i Óó æåÖ óÌɾÄp å µK íôjÌW sòÅç ¾³ó ïîÑ ÂX Ö k a íÖR Ñá ÃZ ßÖ b òè ÞP êGizë ÛÄ jù i³Ó àú ë ãW ½ãC³  ÇGhå0ì h y âÒ ÃÊa B ñ däñ we kÀ ï³8 úÄ O ª úÄ O ª úÄ O ª úÄ O ª úÄ j o³tÇÓVoQ5 ªüãi ûÄó4 x ì ÏÓ ây O q Ù õ O Þ HÆ ywënÍ4RDZ3 j âC f5ÚK Ö Ç ß Ã Í ¹ðØñ ë7  X 8Ûc êd ³w góÞ û ݾ Á ûôSÛég ½4ßSÁOn õ  Z Þµ0 w û8n fW æ e Ìqó4 sÜ Oàç c Ç r Ìqa W Ö 9n sÜ 4å iÌq㺠ãîHà ã ºqÜGÇLê G ñ 9n¼Ý ãÆ 1Ç Kc noot ÇÞM 1Ð ó4Ì ñyy p w W Ú Ë¼ Æj ý òYØvÊ Óz xyw äå z ý ë W ñò 4ø½¼ U Áà K5ÐÈg ù ÕàgÀñ F Kk Ï 5 w 80 ÐÈgi hä³T Ãx yÛÏ 9i æ 1 Kû 0 ígÀ ñ3 N7fÀñ ø 0 ígÀ sÒ ì no ï Zç˪ ÄÇ E 4ºTiõ Jsá¾uÝS ¾º i x aÜëýùMÍÔ5ó ßY ÞkÞ Yá 1 H ³zY7q µ ÉPù ³zªíÝùÊÇqͺB Èö Ò Ç5ñÇ åÚê û Æ ßã V ò èOºÙ Ñ yo àÐ õF T Ï ª àÀ ì¼ i ÅÚl ém éaíÖþÑ èç³ Ï³ÑP d0 3 ü VÒ Ï 4ø üQ þ Ô D jA Á µ Ñà Z h Ò vü 5 ã Á D 7 á 5 w ÁU Üå 7 á 0 LtM ÎËv ÑÖ 03 Àn A r JÍ ñÜ ïÎÆ v Äw ó µñ l rçA ï D8 ï p ß á ¾ M À PÔf QÝ H åF cuk QÝCÑ îR î QÝc nª QW Ýì Å ç ýN ÊòT ÎãÇ Êt Öcç Äèö 8ÓW p ë ã í E8 Øn Â Û pÀvg Ý5 ý h åF OQ ÂX Û ï û N ME88Ý7 áàtß ûzÿ Üì õÚZ ÿÒ î3vÂÌ ³Ê õí 8 1hpîì ëøixòþ ª V x² yWÀ Q yü pÊI Ù qÑ ½üpæ æ X² pæ æJk ÍçãÌà çÒh w RÖ ÁBÊú XHY 9 áÀB E8 d  p g XÈ5 ï ï ï ëò ëòJ uùT uùL uù gï õñÉ ðÚn Ü àÒê u¹Ì º f a ³ tç 4 Ñ 4Ýù IÓ 4Ýù I âûa 6st Mw BºéÎOH îü éÎOH îü éÎ ½ SÏ i zþyMIÎ Î ØÛ ó08þüó èüó èüó èüó èüó èüó èüó ýÙÛ åC ãQ1 Æ ËîÐÁ1Ñhëýoîú1ÁM åª ÍV v n jw D õCCv 9hÛÞs h üwý çp zfæ o8 U mgìt å ª 0¾C Ö ýç mðD 5x Ñ ¼ i ø0 ø0K xàH æX ³O f ã v Òqöi t Ú g 6HÇÙ Òqöi t è ² Ipiõí 8X èyÏXV ìo ú öi Tܺþì gɲFw ìgó û4ëVö Þ à ìv ÙÏÐêĵ ëÈ V C Ãkk ìghuBq C û Z P ØÏÐê âÀ âS4nÌ w ÙÏ ös  ý p ìçT û9 áÀ pþÓZ 9 kãü µ N Î Ú8ÿi îlW ³ÉÙ8 CÁï O û u á ý ½ eI ng rköø0 2 35 Û mt ÎS Ñ Ã Ü ó õaJ ßX N Ø gj ç S x8 L p ü4S ø g LËv Oï ør eìh ½ûq Ø dj ½û S ìÝO35ÀÞý S ìÝ ej Ð Z V O48Ø ûûã5ï l Çx¹ Ç ùëaǾÌÒ í yþNã Ø ²Ûj7 wÕâ ý øSG ðÀ ó ãü áã8ÿIø8 Öåý õù³RÇçwz vËù3È 3ññvúÏÄÇqþ3ñ1Ü öíLÏ 4 ðJ Ò Ci Ê 4G¼2 Ci èn bs ÍE9 æ 9 æ 9 æ 9 æ 9 æ 9 æ JsQ ¹ Ò Ci Ê 4 åP r ÍE9 æ JsQ ¹ Ò Ci ¹Ü 9 æ çP Ci¾r ùÊ9 æ çP Ci¾r ¹ äP Ci¾r ùÊ9 æ 9 æ 9 æ 9 æ 9 æ 9 æ JóÌ JóÌ JóÌ JóÌ JóÌ JóÌ JçëO Úw ÑèÊ çç ÀÒ0 9 NG D4À 6 7ÿÒ Ç Ûh óB G ¼n Mýiïm Y w íß 5HaI tHwI KÃVÜ ½Mäá ýiG Íbë íC Ê ëËP çï Ú V À wÍ û fÍ Ã iÌNãíÆì4 Ùi ³Ó ôÅú ÛÛÕó wo b Yõl ³ nl0 q3 ìñÙJkö S d øÊ ë ûó ÍÀë ¹ Ì èv k ââhÆg ªÅ1üÓ 08 V cø c ÝÌí sü3ÚNÊ áþ POõäW Þq j Ö Ñc H4ÀN Ùãßy¾ØòÀæýzì ÍÓàç àG ãrÒ ËIS lHÚÏq9ià 8 Ç5ü Ó ã ÂÒ Ëéös NÚÏq9i ÇõK û ÖÍä 9 úoàÄ2 GIߺX ÀK ³í ¾ Y J4 FùHë çº óÒæÝ vß ý e á¼ 0 9ÊÎÄp 7 c¹ ÌÓ ÏNæiÀg ó4à³ y ùùM f ìäÕÖÙI U3 v v2O tvRçzÕ8 ìäÕÁ³ û ÆñçÔ LÓ tv2MCèìd ÐÙÉ4 ³ i Bg Ó4 ÎN i LÓ á ýiû íñ æº k ÃÀh gj 9S 3åh 9S 3åh 9S ØÜ X bÎ xîÛ Ö k Þ m ½o ª ðM3 é5Òç ÞP ðÔ v n  áÀÞ D8ðÔ E8ðÔMD8ðÔU xê ì X³ºÆ X g E ãL Ã2ÉÔ U Øa fj Y ØaYËÔ þ ³ eò C ÝÂ Õ Eû ý æ½D ÕkÛîhûè Õ Eû ÃÌ û e Z¹³L Ù rÞìYr ½ ¹³LHú rg ô Ê eBÒ W I 6 ¾R¹üB Í ² ³ ku µ Cº R á ô Ç3 ÆY ïÜð V gÀôP d  3ÎÜ88 ßÌ nÖó h å ü X 25À h ¼Æ L ª25ÀZh ÖB³L ZËÔ 2Ãå p ò nÙB vûÆ ìöMD8Øí D8Øí p0ûÏD8Øí áü b STñú ó ýéF Î xp 7 8 2 ³ µ i mv J k0 í ÁJ Ö Ö c Ö Ö k k k0 oábk0 Ôæ râ Áâ bk Ø k Áâ bk rÃq î sáÆ Vc UÐ X m¼ ì C¾¾ Ñ ÅÛ Å4 Ö Ïo o ¾M qòÃÚZ 4dA HC AºTÄ7 ³ iÈ ² YP o 0Ò é î Ö Fº Ê0 Ý J C SÝ WÝûõÝ ÞëÑºÌ 3 Û k íLÅ5Äv â b Sq Æ Ü b Sñ c S ½nú GåÞ5 tg Þ ØÎT C j ã15 i R v þ p æ Ñàhn 4 Xë Gs áhn 4 Íí ¹ÝÓp4 Î u²óé Û ºÃí 8X èº4 Öw Á ç ß ØZ ÇÑÜî ïVýi ÌÀxĺ D 9áGVüÖ IØ ÃDá ö ßÊ0QÈ XXÒ R vó m ýóÆ åÚ ï ¾Ðñí kðó ÝÔÎ X óÁ ÞË éSDCE4ÀnKaúF VD Þ ei R 4bP RÝSA ÖÃh Ý ë ç ñVùVæÎlÒgIOÁÑä æ ÊÇ0Ü Í3 Ñ À0ó à ö F v 7 ÊÔ ÓL 0ËÔP 90 Õ9Ó ÿ ÙO T ì T ö f S ì ô Û ìög o hð º G aA4øÖ pN ÚWØ f Ø 35À¾À KÃmú ÞW ï G Ü í¹³ V ç þ صÐø ÝÂøÊÜóÕ z à8 Gc 9 wÀ ÙKÓ Ò0 ÂaD q ê N À Úà å s8 ÓÔÐr u ì nú GÕð7 ßæÜm ÞNÏ å B9 Ë 8ÊNÒÞ1 ýd Ö ²¾ k Y µßH µßX µßD µ ÂÁÚo ÂÁÚo ÂÁÚ ÉñÀàjò Òúõ ò Òp È Hà JÞC î2ò Òp ¼ 4Ü Ê ïp V Ñ àm c b ìç ²ìçUʵ iílr Ù 4 Yè åîÐ w ½rwhBÒ7 w D ÌÇf î é î t Ð ¾Y¹ ô ÊÝÉ Iᦚ t í³KÇÙ t í³KÇÙ t íÍÐ3 ñf 8 V è48 pÂñÙ GcÂÒpi wOï î ݽ VLØH 1ai8 1ai8 1ai8 1ai8 1a õ çS Ó 5 µæh ù Ó4 Êi B å4 r O9MCpçÄ Pdz ù Ój ù í Æ ìh ù ÓÚ ò ið ëV o ïf 5D s Ïo ã8 µ ãüÖ ó ë8Îo ã8 µ ãüÖ ó ë8Îo ã8 µ áîÑ Ü µ élÇw5 L¹Á íP p ê C  v C Ð u x N íP ê íPë 6ûþRZ Ð u ¾Ð u ùæF Ý ùFÇCZä ì ß ÅáÒ ß ò âÒ ß ò âÒ ß ò âÒ ß òÍÅÝ C þH ö3 Eøp X Eøp X Eøp X æÞh W A ig  ÃÅ ü ûô Ç ²1 ûû ì ³ u Þ XÖ2jý gï ßgÖ Èô Ô04 J ÌÔ02 F ÆFÃ8SÃÄh dj SÃÔh fj ³L kFÃZ ûõ iúW3 ºÈ Ú ë1 gHbÒ d mß½ yÓ é Âg bÒöÝ 1iûîÕFº ³ d tH H7 ÒöÝ 1ÝöÝ aé ôg uºìñ 4 X Ú Íê ÖIë Êy Ð 9oñ Õ ç î r Ø í r Ø í r Ø ª eýéÙCmqë½oÌÝ ø2ê Î 8 óg ã V ôÏ çÏX Çù3 Çqþ ªÎN E óïQÅë Ü ë Áù3 ÇëóßÈX8ýº ößÈÈIÓ Å0fPnÇNÚ f ü O iÿ nÿ ÿFFNÚ í ößÈÈIûodôK SùØ ö âc øØ ö âc øØ ö âc Ñ öhh ÁJâL ³ÀÒ0ã h m Šw Vz Y 4Ì fv1ë ö m î95íi éÕ 7 Æ u 97ͪ àÀ Pô G Oµ 8 ÙÓÖÊ8 Ù c sc³ nB yï öÄÍ Cq4 Ñ i8 Ñ i8 Ñ i8 É óâµ G ÌÛc æí óv ÂÁ¼ á Þ p0o p0o Þ³ Æ úó æmc ÖûZt î Á WUÛO w Á ÛRø½k y ø w ¹Ná ð OÇ ð OÇÝ ð OÇ gó Í úSl î  A 7 úÒæ îÑÃ7 ¹ n Âݪ JÅ m QX ó 1à ýô Ü y ü â ½ Í5 3 Ì3nÿÜ xöb Æï çûM Ûá À y½ßsh Û7 È jk êÙi MýA å94 öÄUUf º W

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Axel_F.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • ñéMÄ 7 ÞD z àkz ñéQÄ G E z A E z ñéUÄ W E g g E z ñéYÄ wÑé é Ä w ÞE z ñéatz iz ñéaÄ F z B F z ñéeÄ F F z ñéiÄ Ñé émÄ ÞF z ñé ê s ÀÓ í À ù î Éÿö ÒôB õsz ñé Ä H z ú9 øôDâÓ OO ½ Bý ÞH z ñé Ä 7 I N øôHâÓ O P W I z ñé Ä gR Ó3 OÏ øôLâÓ éôï úü a ôó C K ê ä P¼ ï xï Ä Þ ñéç7ðô Júù x Ä o Ó HÓ Oo ½ øôVâÓ Iá Aú ñ à L é S ¾ L é SO ¾ÞL é So ¾ M é S ¾ MJ é ò èoö â³Ié ýcâ³ ï ¾¾ÿá d åá G þ1ñáÄÇ 2 AúÇÔË Óõ Òz ñõtâëít ÞN ½ ú ½ ô i û ¹ 0 þ Y r ù  ùç Ì ü Ë JÃæ tz û üýCÉ ï þ Þ Þ ¼ â½7 ï Âý A z ñé Ä G A æë ÖV ¾ g Ï k Ñ Ïìw Ö3H wP8o D Ûâü Oÿù IÄï üú 5 B ç Pògç ã³àûOæ ä þcì o xûAt ÿ ú¹ D ½ øôBâÓ I Ó OO øôDâÓ I Ó Oo ½ øôFâÓ I Ó O øôHâÓ I Ó O ½ øôJâÓ3I Ó3 OÏ øôLâÓ éô mþ YÏ Å ô Ï ¾ Ö ÔG ì7ð¼ Jx8 öÙ 8ññáÄÇ S ëåÄ Ë Óõ Òz ñõtâëít ÞN ½ z ²ú Ò öõOÀ ý ÿ ù IÄïþ óõ 6ÿö JÃæ W þí éOàù Ho ð r¾þC Þ 0jz ÿ ý âíG o xû ÄÛ øõ Ügù ÄQ ó õ Ê þ iÿk Iü 4¼ 4 ô õ úþÇ 0 Ò Ì ü V Bñ ë H Lâ éRï éç ðZ P úSè ý ú dz û ÿÈ ß û á R o e õÞB¼ù âÍ o¾ xóAtz îAÄà xØ û ù È ý Ox ð1ùc O c D z ñéIÄ ÞD No ½ øô âÓ O êQ ô9 ó û Ò O Ó è Ê E z ñéUÄ gÑé éYÄ g E z ñé tz iz ñé Ä w ÞE z B F z ñéaÄ F F z ñéeÄ Ñé éiÄ F z ñémtz iz ñémÄ ÞF z ú ýü ò øó þüÛ3HÓ ÔÏé Ä H z ñé êçôDâÓ OO øôF õsz ñé Ä 7 ÞH z ú9 øôHâÓ O ½ Bý I z ñé Ä W I NÏ øôLâÓ3 Oï Ó ÿéóOàé ôý Á H þB d å ñ J¼ Pâ½ ï½ øôý ¾ÿ ñ xz dz Þ ª ½ øô RøG þ vÒ ýÏ ä AúÇÔ AúÇÔ 7 b AúÇÔ G â AúÇÔ WÓõ ô 0 ý o Ô³Ié ýcâ³ ï ë Þ w ô e ôßöí ÿh ù ÿ ¹ z Å ý1êw ô âóÏO L þümmç µ æ PìGPòS ÏO øü RèW þ1ù Äç DçÇ DÁ V DF ä xô O ý ÿdúù Ó HY Ó ìGPÒwÿÓ ü éç7 Lo ¼ òÇ o Þ ñî w E G G E z ñéQÄ WÑé éUÄ W E z ñéYtz iz ñéYÄ g E z ÞA ÞE z ñé Ä w F F z ñéaÄ Ñé éeÄ F z ñéitz iz ñéiÄ F z ÞB ÞF z ñémÄ H ðù f ôý íÄÉ ÒôB ÄÏ L ñù Äç þcò ÏO ùó ßH ñù ÿ üHâó Ï IýüÇäW I IÚç øüLâó IÒ ÿ1ù Äçw JçÇpò Hÿî B ý ¼ øün í üÝÿü ÉüpRê üpâý ï xÿåt i 9ñùåÄç NçW æ N ñùít i ñùíÄç  À ç ¾þ dÈß¼ Tð Ò ÿ0 ÿð 2 þ ä øõ P ÿPß Äo é 8À ÿ âý7 ï ó Ò øü âó H9 ýcò Ï ó Ò øü âó èü Òü âó Ïï Î Í øü âóKèü Òü âóK Ï ÎO ÍO øü âó èü Òü âó Ïo xÎÏ ÊQ F ú7ôÃHü ç Ïy ñùEÄç D xÚ ½ xýIÄËO õ âQO õ âQo Þ ñþ E¼ü âó Ï Î Í øü âó³èü Òü âó³ ÏÏ Îï Íï øü âóÃèü Òü0âóÃ Ï Î Í øü2âóÓèü Òü4âóÓ ÏO Îo Ío øü6âó ç xÿ Äû ÎO Í ô õó x 0 á t iþù ¾ øúù ð þ³ù âñ Þ ññU ðÏõ âëUÄ ³èz i øz ñõ º AZï ¾ÞE w Öà ë õ2âëeÄ Óèz i øz ñõ6º BZo ¾ÞF Tú åoä Iô ñ3 ÜgÌwýê È ½ øôBâÓ O Âÿ H z ñé Ä ÞHá No ½ øôFâÓ O G I z ñé Ä WR Ó O ½ øôJâÓ3 ôÏé Ä g I z ñé tz iz ñé Ä w ÞI z ý ùç äå þ Ïù ó ÿ ÏþÏ î ø ä ñ J úù øüdâó øÏùÍÄç7 ßL 4 ð9 øühâó Ï å ôoÒ þCX d½ òOØ 6ñáÙÄ w þ þ òpâó Aùù ² þ êËéü RååÄ Þ 9ñöÓéü ÒütâóÓ ÏO ÎÏ Ío øüvâòkø ùü ï üõoð B ý Ùÿ øúOx e ý aó 4ýü PØ Dâ æ ò H 7Ðé æÏo JÂüù À õ þ ù RÖWï Ä Þ ñæ 7 A ñë pK äW 1 ñ t A þù µ ö ú Éü Òü ÿü tÁ HûG Åÿ dz ñ Løú H B òKH2 ÿÓO ô á ø ÿ xÖS ù üÝ Bá Îo ÉúüÇØo Þ ñö èü RÿçoØ ý â xûEÄÃüüCÞÌx ÅùL ñ Oz ñ0O æIÄà øüH ÌÏ L ñù ÄçW d þcò Ï ûó I ñù tþ ù À ç PòÏO è öCIó Hÿ ÿ Äû Þ ñùç ðü Jþù ÀHà J ñùç7ðü Jþî L A xû ÄÛo ð Ò 5 A ú7ô AúÇÔ AúÇÔ 7 AúÇÔ G R AúÇÔ W Aú B þá RÏ ¾ M 6ññÝÄ Ï E Ùÿz N Hí N 9 ó L½ øz O ¾ÞN 3HëíÄ Û çð Ax å p ìoø ü Ò ü H ò7Èw ò È ø ÒÏ ½ Ò y ñé dø éû ç ÿdúù Ó èô Òôó 0ß É Éô ãsúþ Þ IßÿÓ ü éç7 L ÿ â W o¼ xã Ä Ï P¾ þ ü A ÿ å7Å ýGÛ þÃþñ ÿ xÿIÄûO Þ ñùMÄC xè7 ý âó y ñ0 æU a ÿ1ö E¼ý Üçü âó³ ÏÏ û9 øü âó Ï ó HóÃ Ï øü2 4 øü2âóË ÏO óKHóÓ ÏO øü6 4 øü6âóÛ Ï å øüBâó I9 ó ÏO øüFRÎ üFâó Ïo ó5 øüHâó Ï å Í øüJâó3I9 ó3 ÏÏ øüN 4 øüNâó Ï ó úÏ ÿm ï Æÿ J² ùcÂK Ç 3 B² D þrºÞ j xûåÄÛO ë õtâëéÄ Ûéz i½ øz qõ þdú HÿÖ J øRßæÎ y í L ñù Äç R AúÇä å L ñù ÄçG AúÇäG A ã É P Äo A ñþ3 A¼ÿ Ô ñù Äçw B é B ñù W þ1ù Äç B é B ñù t i ñù Äç Dê ô æü ý À ÿ Y ú úÏ ýcò Ï â L ñùIÄç7 B øü R g þ1ùQÄçG E ñ Ò øü âó³H AúÇäg E Ì3H ðÉÿ ÿÏo äï 8 ñ HæW AúÇØ Þ ñö3èü Òü âó3 ÏÏ ÎÏ Íï øü âóCèü Òü âóC Ï Î Í øü âóSèü Òü âóS ÏO ÎO Ío øü âó çüü xÎ Ïo øü â9 øü âó ç¼ øü âó ÏÏ ó âó³ ÏÏ Îo Íï øü âóÃèü É Éû4é ä A ý ÀHä Éü2 ÿÕ ú Hæ Éüý bÿü öÛèü RýmÄëo qú ø ù Î êSþ æë þ ÄY Ï Ä K þdz Éü Ê þòÃH O Þ ñÞ O ¾ 7PøO DòO 2 øôý ½ ¾ÿ 7 ù ÓÏO A G A¼à Ä A¼ñ â gÐé é Ä g A z ñé tz iz ñé Ä w ÞA z ÞA B z ñé Ä B B z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä ÞB z ë túù IÀ ô üOÜ þÛ3HÓ HY Ó O ½ øô âÓ HY Ó OO øô âÓ HY Ó Oo ½ øô âÓ HY Ó O øô âÓ HY Ó O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ýó þ y ÄÖ Júù ½ ô þLúÍÞ ô eó ý ú H ß 09 ýGY Éúá ÿö Rÿ ÂG þà 0 ÿ K Ä7 Pþ ÃÔ üÏÞ i¼ ò ¹ JþùG P d ñÎÏ â Æ ô ß úSHýW þ À ØO 3 Bf ÑßB2 ü o ø â o z BÊ ñò D ßB D ñùEÄç Oy ñÈ ñÈ7 ÞD x ñáQÄçG Ï ñÈG à ü âýW ï xÿYÄ E ñùYÄçwÑù ù Äçw ßE A F ñùaÄç Ñù ùeÄç F B F ñùiÄç Ñù ùmÄç ßF Iûó 7P ¾û AI é þcê Ä Iº ÿ z ñõF ÿ z ñõH ÿ z ñõJâ þ ý o Ô3 g I O õÞI ½ øz æ z ñõPâë a ÿ1õRâë á ÿ1õTâë á ÿ1õVâëÁ ñ 0W B Àë ë øüfRô3Hÿ üfâó Ï E ô É øüjRä3Hÿ üjâó ÏÏ E øünRÔ3H l ú x ÿü ùáÄç ï xÿáÄû ÿü xðïúd æ³þtâý ï xÿí ÐÏ ýcòÛ Ïo ó Òß ì ùAäôõ dòÎ y ç L ñù Äç Ê ý ÉÎ ÿù ûë ß ñþ ß ñùû ÿ 2ûë AÊy é ã xÿ Äçg r AúÇäg A A ßA ñù Äç Ðù ù Äç B ßA B ñù Äç Ðù ù Äç B B ßB ñù Äç Ïùù æ vÊ ø ñW ùEÄs D ñùEÄç Ïy ñùIÄç ßD ÿÏ ä à Ä È âOÎÏ ý èüõo Á HÿñÞ Ú Í ýGßÖ ÿ ñPêO ë õó ÿÑ ú ë G Ñ æ õ RðG þã ö W ù È ÿ úoo A þù HÄg 9 ñ Hæw Ô ùÇY EûùGÛ üîOæ Çøú Û AúWüÖü âóK à ù ù dú ü Rû ÿÔ zòo i Bÿ ßBÊz éßù üÝ Á õ9 8 ÿp ç Qì ñ ¼ xýç Êy Eþ y ñùIÄç ï xÿIÄç7 ßD F z P L Eþ xÿQÄû ö L ñùUÄçgÑù ùYÄçg E A ßE ñù Äç Ñù ùaÄç F B F ñùeÄç Ñù ùiÄç F B ßF ñùmÄç Ïy æ Ä òBâ9 øüBâó ç xÎ Ï øüJâ9 øüJâó3 ç øüP ÿæ üó A ó Ï Lâ ø9 øüRJü Jö Lâ ÉO ÿü ß É ç7 ñÇä þA û Ä LJùIU IåÁ ï Hü Z Î Í øübâó I ó ÏO øüfRÊ üfâó Ïo ò5 øühâó Ï Í Ê ô ñ HægSò ùÙÄûÏ Þ 6ñþ ßM ¼ B d 8ñùá âgÊwÿ Bâ7 Ì ó Hå o xûåÄÛO ó HóÓ ÏO øüv 4 øüvâóÛ Ë âOµ  ý o g Ä ñs Iùó ÊówMýÇ 0 ôO ¾ 7Pê îWÊoÞ Hë Iö û ºÞ k ÿ ø âã AÁ c¾ëW þ á é Ä H z ñé þçôDâÓ OO øôF sz ñé Ä 7 ÞH z ý9 øôHâÓ O ½ Âü I z ñé Ä W I NÏ øôLâÓ3 Oï Ó HÓ Oï ½ øôNâÓCéôë ý ¼ É A ñ Î ù ö þqW Ä TâÓÏoàé ôó xz Lúù Ó OßÿÓ é Ä øôó H S0 ü1æÏ ú øcÌ S ó Ï øüd îs 2ñùÉÄç ßLÁ Îo øüfâó ÏùÑÄçG M 5 ÿ ô  ùÙ ë Âfä³ Ï ¼ øüó e üó i Hü1 ÊÏ 5 ñÇP NçG y9ñöË NçW æ N ñùít i ñùíÄç Å jÿÀ þ Pä ÿä éËßik qÌ Yùú7Ä 6O úù ô Jüþ Ä H ýÍ èü Òü J Ò G ñ H ó hAä Æ ñþ A¼ñó z z qÈß Î ÍÏ øü âó èü Òü âó Ïï Îï Í øü0âóËèü Òü2âóË Ï Î ÍO øü4âóÛèü Òü6âóÛ Ïo ó Ò æ ÐÏä Ù¼ ó Ò øüBâó I9Ï ýcò ÏO ó Ò øüFâó I9Ï ýcò Ï ó Ò øüJâó3I9Ï ýcò3 ÏÏ Îo Íï øüNâóCéü ùç 0y HüÏ D Àä ù Äç ü Òÿù HþÉüTâóÏoàù üý 1ß 2 øüý ÿçG ù ó I ê îgãÁ ù ÀHüÛ a LJø L 1ñùÅÄç ¾æ L 2ñùÍ ùÍÄç7 ßL 4 ák 4ñùÑÄçG MJø M 5ñùÕÄçgÓù1 Î Ío øüvâò ø ¹ ü dÐ ôK k Èÿô ò å ô ðôÍ ò A ú é ó â½ ï xï Ä ßÀÓ é Ò ø Ó ÌOÓ OßÿÓ éç á ø ÓÏO AÊø A¼ñ â W o¼ xã ô é Ä g A z ñé tz iz ñé Ä w ÞA z ÞA B z ñé Ä B B z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä ÞB z ü ô úA ÂWôÔ ðE Ê ü âó Ï Tý D ñùIÄç7 j ó Ïo øü 4 øü âó Ï ócx é ÈÛA H Ãÿ E² ùc³ Ï ¼ øüó 2 Îo 5 F¼ÿ0âý ï Î Í øü2âóÓèü Òü4âóÓ ÏO ÎÏ Ío øü6âó IígÐùç æù Hû Ä âfÎÏ ½ æ Ö ôBâÓ O ½ øôDRókz ñé Ä H z Ð ôFâÓ Oo ½ øôHRÀ é Ä G I z ñé tz iz ñé Ä W I z B I z ñé Ä g ÞI w ÞI z ñé Ä Òé ÿôù ðô H þÂHü Z ½ d å ñ J¼ Râ½ ï øôó xz ýü Äo D êç Lo ÿOo ßÀÓ ø ½ øô Råkz ñéIÄ D z ô5½ øô âÓ Oo Tø5 øô âÓ O ½ økz ñéUÄ W E z à ô âÓ³ OÏ øô e þÛ äÿô À è F2 òÇx Þ ñÞà F z õ Júî z ÿÓ ø ÓÓèô RåiÄ O Þ ñîÓ wßF G ÞF z ñémÄ ñ O þ vÒ ýO aò Ì o 4l Jü z ñé Ä Jü z ñé Ä Þ ýÓç ä PÒ ò þ HÓ Hæ ÿ â½G ï xï tz ù âÓ O ½ øô Râ ô âÓ3 OÏ øô Râ ô âÓ Oï ½ øô ½ 4 øô âÓC O ½ NÏ M ½ øô âÓK OO Ó HÓS OO øô âÓ èô Òô âÓ Oo ½ øô Rù túù h ¹ ÀÓ ø H rz ü5½ øô âÓ O Tþ D z ñéIÄ ÞD Mo ½ øô âÓ O ÓKHÓ O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô ½ 4 øô âÓ³ OÏ ½ N ái 0o A ý øüF ÿ üFâó Ï ùù É øüJ P ÿ üJâó ÏÏ ýù ÉÏ øüNâa þ ÿCÞ ýN2Ô üPâóC J¼ÿPâý ÿç7Pò óR ôçüT p ÿ ÿ ÄûO Þ IøÏ L ñù Äå ñ å 0ò7Ä DâßG Âüæ ù Äç ák ñù Äç ß Jø ß ñù ÄçG ¾æG A ñù tþ þ ô ÿð ÉÏ Y ü1á Ä g ÞAç ï øü âóCH óC Ï øü Râ ü âóK Ï Î ÍO øü âó èü Òü âó Ïo Tð Ò s Ä Î ý ôÖü ù õå ñù W zO ýü IßÿÓ ø ÓÏ ÞDÊú ÞD¼û âÝ7 ï¾ x Q ÌgÐéç æé Hû n üü Æ ÿö Òô RÆ ô âÓ O ½ øô Rú ô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo ýæ tz ôë Á ü Ú ò Èçü ù ¾ü õ Î ò à ó âÓ È òwÿã üA Ò ýÍ èô Ró õ þ Æ Ò Æ Éü Ê Ú ù JÂüù ÿí Þ HÓ Hÿ1 ò Þ3 ßÀë úþ xï g þm ÌÅ oæC d å ï³ñ òÙx ø é ìg þ PØ O Þz Eÿì ÿ ÊÏßì Æ èü ì ì Pä o¾ l Ä c xò ñ ü âÉ öEÄþ xØ û âa D Åúî Bü ü1 o Ó xê ÞD¼û âÝ7 ï¾ x Q éQÄ G E z ñéUtz iz ñéUÄ W E z A E z ñéYÄ g ÞE w w ÞE z ñé Ä Ñé éaÄ F z ñéetz iz ñéeÄ F z B F z ñéiÄ ÞF ÞF z ñémÄ R A ø 2àCHü Ä 4½ ú5½ øôBâÓ O ú5 øôDâÓ OO ½ ú5½ øôFâÓ Oo ú5 øôHâÓ O ½ ú5½ øôJâÓ O ú5 øôLâÓ3 OÏ ½ Nÿþ Ï 0 A ñCØZ Áÿü úCIæ Pþ ï Ä Þ ñÞKéô Òôó x ¾û pßýOO Bâ LO Ó H ï x Ä O Þ A ÞJ z ñé Ä Ç ô ô ý 9 HÿI ó Hæ P õ õ õ 6ÿö Rï éç æ ùç7ðô éç Lo Mo Þ ñî wß ¼û RÁ ô âÓ O øô Rù ÿ O Òô âëû ñ ÿQV ñÞA Ô Ù â ägæ  öC úú HûÇÝJ òÃÈÄ ñ ÄA ýÇy Bx ÿ 0 õ õõ q B¼û âÝ ï¾ 8 Lz ñé Ä D øô Ìgè ù þcòÇ ½ x 7 ï¾ x MÄ o Þ ñP øô âÓ O Ó HÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo ú ýü ðû Ú Fâß A HJý H z ñé Ä HJý H z ñé Ä ÞHJý ÞH z ñé Ä 7 IJý I z ñé Ä G IJý I z ñé Ä W IJý I z ñé Ä g ÞI ÿÓç ø lM ÀÓ Qû ó Pâ½ ï xï Ä ÀÓ éû z ñ H Òé ÊS w J¼ûTâÝ ï¾ N Mo ½ øôVâÓ O ÀÿÄÉÿ o Ôwÿã éÅ äçz1ñõbâëÉ ôçz2ñõdâëÍ ìçz3ñõfâëÑ üçz4ñõhâëÕ G þ æüü FZ ôlJ RÏ øønº ê½ øz7ñõp ís øz8ñõr ãs½ øz9ñõtº AZO ¾ N ½ g ÖÛ W ãO Aú q û f Hÿ þJøÍ Hæ Pþá áÿp ÿ Ë ½ Ò y Eð9ýü dÐ ÿX Dâ Éô ï³ù ôgóç ãÖ ø æ HA z Þ ñæ 7 A¼ù PþÁ A E ý ÍÏ ÿü õE EýÌúù ó Hó3èüó rê ö º ÿ õ Hü é ÄS þ ï å³ð äð óó ý À Hÿ ñ òS g ß ÉßýIë îçü Ï ý âí o Î õ þ Ò ò þ D xÀ þcò Ï ýó H ñù ÿ üFâó Ï ÉüüÇäG I IÖç øüJâó3I² ÿ1ù Äçg ßIç ýù l ú x ÿü þ j 4 ô ñ J¼ÿPâý ÏO ä ß þ Äç Ïo äïþçG ñÇä Òù ò ßJ¼ýVâó I ýGY C z1 ñ L½ øz2 é L øz3 ù L½ øz4 å L øz5 ð è Î õlâëÙÄÇg ßM ýü X ý GPêát½ Ô 8ññáÄÇ 2 AúÇÔË Óõ Òz ñõtâëít ÞN ½ z b0 ÿ l ý 9ä ø bçؼ d å Á ùç p ÀHþ òÉüÛ Ðé ÞÏ Pò ù H Þ Hù ½7 ï½ xï Ä o Þ I Pþ ô âÓ O ½ 8Ò 4ù b ó âë díA ú ½ Òz é L ó ç HÔ s ÿ âé 0 øýOx ñ â9 ôgçç s3éû P Bá ÎO äÏÎS ÆgÁ Ìo ÉýüÇØo Þ ñö èü RÿA õs xø ÿ âå O öYûù µ5 ü Ê ¼EPì QäÏÚ ô É I ñðo Þ ñÞ ÞD øô ½ 4½ øô âÓ O NÏ MÏ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÓ I Ï ÓÏoàù prÿ n ßÿã ùß A HJý H z ñé Ä HJý H z ñé Ä ÞHJý ÞH z ñé Ä 7 IJý I z ñé Ä G IJý I z ñé Ä W IJý I z ñé Ä g ÞI ÿÓç ÀÓ C ý ù ù ø þPJ Å ñÞC J¼ Pâ½ ¾ÿA I ù 2 No U J¼ûTâÝ ï x tz iz ñé Ä ÞJ z0 þ ò ù3àÏ æ éÅ äçz1ñõbâëÉ ôçz2ñõdâëÍ ØG þ1õfâëÑ üçøhâëÑÄ éz Aú é³új ò õlRÜ Hÿ ølâã éz i½ B É Ïk Sh í N 9 ñ¹ N ½ øz O ¾ÞN 3HëíÄ Û ñ z ¹µ Pþé õå íh P T ÿj È â þ z fó RÞ H Ä í ø èÖð âX ÿ ãë ö ù Ä ¾þclÖ þq A W AV F öÌÏ Y ü Âg Hâß l½ Ô é ÂÛÁ HÿÑ6ó þQ6s B¼ô 2Ü IôÇ ßýP ÒK Ï 0 øó µ þÕÚ B AÉO øü âó H AúÇä ßB C ûYy ý ü âÑ ½ xô Þ ü éç LO e MO AIßýO DòO ß 2½ ò Ê ã¾ x MÄ o Þ A E z ñéQÄ G E W W E z ñéUÄ gÑé éYÄ g E z ñé tz iz ñé Ä w ÞE z B F z ñéaÄ F F z ñéeÄ Ñé éiÄ F z ñémtz iz ñémÄ ÞF z IÂç õ PÒ ÿ ÿ HÓ I ÿ1ù Äç H ôù ÉO øüF äÏ L ñù ÄçG þcò Ï õó I ñù i ÿ üLâó3 Ïï IÿüÇäw ßI ÃÉ ý ô ðô JþþA È óÏ ýcü ï xÿ t ÿTJ 0 Ò ÀÓ ø ý Òù ú ßJ¼ÿVâý R ACÿü W y0 ú þí ÈùÅ ùÅÄç L 2 åk 2ñùÉÄç ßLJù ßL 3ñùÍÄçG R¾æG M 4ñùÕ Æ éß A ý ² J 6Éz å Ï ñP 0 ó ÿ³ù âóÏ y þ ò µ æ o ¹ H O IO ã¾ ò AúÇøo Þÿî Dç ² Dá V Éð âÑ ýYð ó3éEÄÓ D ñä Ãw ú H ÞD þù µ ô ú³ÿ âýG z ñú E¼þ 4 øü âó ÏÏ ó Hó³ ÏÏ øü 4 øü âó Ï ó HóÃ Ï øü2 4 øü2âóË ÏO óKHóÓ ÏO øü6 4 øü6âóÛ Ï å øüDRÎ3Hÿ üDâó Ïo å øüHRÎ3Hÿ üHâó Ï å øüLRÎ3Hÿ üLâó3 Ïï ó Hó Ïï øüP ÿÖ Jþù L ÿó 0y f ñùç Ç ô 2 øüó x ÿIÌ Ìo ÿÏo äïÿù HþÉü RÂOªú ûÙx0E 0 ÿö d ¾æ L 1ñùÉ ùÉÄç L 3 ák 3ñùÍÄç7 MJø M 4ñùÑÄçW ¾æW M 5ñùÙt Ï ý ú îçoü øw 2 w ÞM x7ñáát iþù J Éür Ôx9ñþË N¼ÿt 4 øütâóÓ Ïo ó HóÛ Ïo üBþl rï1xþú à üå z 0 ø Èé tz iz ñé Ä z ÞA z ñé Ä Þ 7 Þ z ñé Ä GÐé é Ä G A z ñé tz iz ñé Ä W A z ÞB A z ñé Ä g ÞA Èg þ Àdð C I GPÒCHæ Pþ ï Ä Þ ñÞKèô Ró Ä B z ñé tz iz ñé Ä B z A ÞB z ñé Ä D þÈ ý ¹ H ÏK Äïz û àçª or ç7 ñ Ï ½ Ô àkz ñéIÄ D z àkz ñéMÄ 7 ÞD z àkz ñéQÄ G E z A E z ñéUÄ W E g g E z ñéYÄ wÑé é Ä w ÞE z ñéatz iz ñéaÄ F z B F z ñéeÄ F F z ñéiÄ Ñé émÄ ÞF z qé üÉÔgðôõ æé ù Äoàá ½ øô âÓK OO Ó HÓS OO øô âÓ èô Òô âÓ Oo ½ øô þ hù éOày ø dÿ ü õ ððãMî7ðü ñù W zO MO øô âÓ Oo Mo ½ øô âÓ O M øô âÓ O Ó HÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo ½ úà é H üúOZ ó º BZ ¾ Ö o ë õ âë Ä èz i øz ñõ º à C þ 0 ý O Ô3èz i øø âã èz iýü ÿ0 ý GPê t½ Ô ññ ÄÇ Ðõ Òz ñõ âë t½ B øz Ï o ¾ Dê½ ô7 4 Ò ÿÍ HÝW þ1ùEÄç Dê¼ ô ÉO øü RÄ Hÿ ü âó Ï é E ñùU p ýcò Ï ö L ñùYÄçw ¼ ô Éï øü0 ÿæ ü0 ò3õç Éü2âóË F¼ÿ2âý Ñù öÓ ÏO øü6R W þ1ùmÄç H¼üóos7 HÿI ù t þBJ é Ïù ÄËO Þ ñþ ßH¼üFâó Ïo xù ÄçG I A I ñù ÄçgÒù ù Äçg I A ßI ñù Äç Òù ù Äç J B J ñù Äç Òù ù Äç J B ßJ ñù ÄåGò Fðõ D ú f Hü zk q L ñù Äç øúÇä q L ñù ÄçG øúÇäG A q L ñù ÄçgÐù ù Äçg A ÃÅS þÓ ô 0yÁ Hô æ Ðù ù Äû Þ ñþKèü Òü J 0 Ò ÀÓ ø H Bç7 æ ßÀó þw ùúÇøo ó Hå o xû Äç ÿüë ë Hü ý ü âóÏ à K ä Qò ø ok ñùç 5Pò ù³þ õ9 ÖßD¼ÿ âý7 ï xùQÄçG E A E ñùUÄçgÑù ùYÄçg E ßA ßE ñù Äç Ñù ùaÄç F B F ñùeÄç Ñù ùiÄç F ßB ßF 4ù ú þ w 2á ÿ ¾B ý 0 y ñõ ó ú á7O ë SPê Ä 7 AúÇÔ G b AúÇÔ W b AúÇÔ g â AúÇÔ3 w â AúÇÔ AúÇÔC AúÇÔK AúÇÔS Aú7þa ú 6ç Q ÿ À¼ ÙO Iùù A D ç D ñùI áçü âó ÏO ø ßD ñùMÄçGQø ó Ï øü ïs ñùUÄçW Eá ÎÏ øü âó À ä ùç ðü þ ü0âóà F¼ÿ0âóË Ï ç7PòÏo ñùi ü Jþù Ià¾û Ä ßFçG Êo Þ ñöÛ ËÏäO é Âë Hô É ÓÖü âì É Äo ñþ ¼ÿ Ô ñù Äç7 Aç7 æG A ñù Áçü âó Ï Î ÍÏ øü âó èü Òü âó Ïï Îï Í øü âóKèü Òü âóK Ï Î ÍO øü âó èü Òü âó Ïo xÎ ùúO Ì ç¼ øü âó ÏO ó âó ÏO xÎ Ïo øü â9 øü âó ç¼ øü âó ÏÏ ó âó³ ÏÏ Îo Íï øü âóÃèüï ùç ðü Jþù eA Hÿ ü2âóË F¼ÿ2âóÓ Ï çGPòwÿó øcòÛèü RýmÄûo Þ qù üIÈ ü ³5 ý x tz iz ñé Ä W A z A A z ñé Ä g ÞA g w ÞA z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä B z B B z ñé Ä ÞB ÞB z ñé Ä Q ø 9ù ý I Qh ó Ï øü ýs ñùIÄç ßD ñù Éo øü ó³ÿ âó Ï Âú E ñùUÄçgQØ ó³ ÏÏ øü 4 øü âó Ï óÏ ý øü âó H1Ï ýcò ÏO ù ß ñù ÄçGP0 ó Ï øü æs ñù ÄçW AÁ ÎÏ øü âó PòÏ Í ü â Éü âóC B¼ÿ âý P0 í B ñù Ìçü âóS ÏO Î Ío øü âòK Ðð ü ³Uþú Hó óõßGP øÇðOAú B K Ò ÀvÜI ô RþWï Ä O Þ ñÞ Þ á ö¾ ú Þ ÄO AÊûê xï Ä Þ ñÞ H¹ Ó O ½ øô âÓW W g A z ñé Ä ÐÏ Mï ½ øô âÓ O ÞA B z ñé Ä ¾B 4½ øô âÓK O x iz ñé Ä B ú þ Òô âÓ Oo ½ øô â ¾þ ô Jz V ô É øü Rú3Hÿ ü âó Ïo e øü Ræ3Hÿ ü âó Ï e ô É øü Rö3Hÿ ü âó³ Ïï ó Hó Ïï øü0 Aú x ý òä µ7PÒË Ï Þ ñþË FÉ í F ñùmt i ñùmÄç Ê â û ú æ Nþ P êSèß¼ ü Lz ñé Ä î øô âÓ Oo û Ê Þ z ñé Ä G y å I øô âÓ HB òÇ W A z ñé ùcÒ3 OÏ øô ü1é Ä w ÞA z C ùú7ä ø êKz ü3æ ó â½ ï½ xï Ä PÒ éç ðô À Oo Dâ Lo ö Ê ã¾ x Ä o Þ û ýü O u Éü ó1ùß Ñé éç åÖ ô ð³ùó H ïþdz S Jz ñéIÄ D z ü5½ øô âÓ Oo N M øô âÓ O Ó HÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo ½ ãó ày Òþ ñ 5 ùù É øü Öç øü âó èü PòÏ Ä ùç7ðü Éü âó A¼ÿ âýWÐù ö Ï øü 4 øü âó3 Ïï ó Hó Ïï øü 4 øü âóC Ï ó3HóK Ï øü 4 øü âóS Ïo óCHó Ïo øü Rý 0 é ÔÏä 6 êÏ ýcò Ï T é D ñùM ú3Hÿ ü âó Ï óKHó Ï øü 4 øü âó ÏÏ ó Hó³ ÏÏ øü R g þ À Ø Îo ÍO øü4âóÛèü Òü6âóÛ Ïo ñ Ê È ÿDþúOþ ó ä ÿ5½ øô âÓ O îkz ñé Ä z ì ô âÓ Oo ½ øô R é Ä G A z ñé Ð Ó O ½ øô âÓ3H ¾ g A z ñé Ä w  Mï òë üú H ïúdz ñé Ä Þ ñîC w B úù z ñé tz iú ò9 øô âÓ Oo ÓCHÓg Ïé Ä 7 Þ z B N øô âÓ èô Òô äsz ñé Ä W A Ï Ó3 OÏ øô g þ ò Hü þBHü ö Þê ýì xï Ä Þ j¾ øô âÓK O No M A B z ñé tz iú ú9½ øô âÓ O ¼ ô ëa ìÿE ÁO å áÿü ß Ä ÿö RïI Á éIÄ D z ñéM Áçô âÓ Oo ½ øô àsz ñéQÄ G E z A E z ñéUÄ W E g g E z ñéYÄ wÑé é Ä w ÞE z ñéatz iz ñéaÄ F z B F z ñéeÄ F F z ñéiÄ Ñé émÄ ÞF z qé¹ü Ð Ô ¾þ À ½ øô âÓ O ô Hô õ AúÇÔ R AúÇÔ 7 Aú Iô ¹ J øz ññQÄÇWÑõ RïUÄ g r AúÇÔ³ w ò AúÇÔ Ñõ Òz ñõ0âëet F ½ øz ï O ¾ÞF CHëmÄ Û ò Ó Aú ï Ë s þ A ø í L ñù Äç Ðù1¼OAúO Ò Ä 4 ò Ò Æ ñþ AJ é A ñù W þ1ù ÄçW AJ é A ñù W þ1ù Äçw B é B ñù W þ1ù Äç B é B ñù t i ñù Äç D þ À ò 0 Dâ ø þí ÈéE Ò ô âÓ O ½ øô Rñkz ñéIÄ D z ðkz ñéMÄ 7 ÞD z àkz ñéQÄ G E z B E z ñéUÄ W E g E z ñéYÄ wÑé1 ô ÿÔ ù ô J ø Hÿ z ñõDRÈG þ1õDâë Ð ýcê Ä Ia AúÇÔ W  ô W Ï E ô g ï ë øR c ÄÿZ øz ññ ÄÇ Òõ Rï Ä K AúÇÔS AúÇÔ ó Û ý E ùò ß ÿòC ÿ ù Éè ùåoô òo 4l úù É YðåO 2½ øô 2ô ôýÃÈê Éô Rñkz ñÆ 7 A¼ñ â W M ½ øô âÓ OÏ ú A z ñé Ä g ÞA w w ÞA z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä B z B B z ñé Ä ÞB ÞB z ñé Ä Ñé túü þ úó M ùüÇä D Iìç øü âó Hâ ÿ1ùMÄç7 E ÿù É øü Ï L ñùUÄçg þcò³ ÏÏ éó ßE ñùa É ÿ ü0âóÃ Ï ó ä Àó ùû L ñùiÄûO Þ ñùmt ý6âóÛ Ïo Cñ þ ¼ Ä É ôo üa Hÿ Ç ù Äç Àó ùç7ðü þ ü â ¾þ1þ ß q ÿ ü âó Ï äë A ñù Ä ýcò3 ÏÏ 8 L ñù Äç òõ É øü â ¾þ1ù Äç B È øü âó ùúOÿ Éÿ ñ Hb DÊy ÇOý æ öO çoè T l DÊþ D z ñéEÄ DÊú D z ñéIÄ ÞDÊü ÞD z ñéMÄ 7 EÊø E z ñéQÄ G EJÿ E z ñéUÄ W EJû E z ñéYÄ g ÞE Çð 5ýü Ú È K Éô0 ½ 4 x aÄ Þ ñîËèô Òô2 û À Hû ½ øô âÓ ÓgÂçô âÓ OO 5 Æ No ½ øô âÓ 0 ÓgÌçô âÓ O õ5 F N ½ øô âÓ ÓgÄçô âÓ3 OÏ î ÿÀ PÒ z a Þ ñÞC ý5 ÿOO Bâ Ä ø Ó Ï Ý ï x Ä ÿ No ½ øô âÓ H W þ ñA ô9 d å á ÿö RïIÄ 7 ñ H 2½ Tð5½ x MÄ o Þ ñî H Ó O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ K æO 0 ìË ý ô Hüû äô Rê ô âÓ O ½ øô Rê ô âÓ OO øô Rê ô âÓ Oo ½ øô Rê ô âÓ O øô õ ô âÓ O ½ øô õsz ñé Ä g A z þùß Þ â 5 OO Ì ü1ÞC B¼ â½ 2âËÿô þ dz Þ Ê ñîS w B¼û âÝ Ðé é Ä ÞB z ñéA Ú O Aú7 HüÉz ñõ âã ë Þ G å ô W Ï ô g ï ë õ âë Ä Ãèz i øz ñõ2ºÞAZ ¾ F ÖÓ o ë õ6âëmÄÕ ù ü úú þ Hü ôßGP 6 M ½ øô âÓ OO ôO ¾þ ü ø Ó Hæ Pþ ï Ä o Þ ñÞ OßÿÓ é ø ñ H 2½ ý5½ x Ä Þ ñî3H Ó3 OÏ øô âÓ Há w ÞA z ñé Ä Â M øô âÓC O þ B z ñé Ä B ù5 øô âÓS OO ½ ükz ñé Ä ÞB z Iêçß õ5PÒ ù Nþ A þcò Ï ýó D ñùM ÿ ü âó Ï ÉüüÇäG E IÖç øü âó³H² ÿ1ùYÄçg ßEç æw ßE ñùat i ñùaÄç Fç É ç Pò A ýcòÓ ÏO Þ ñþÓ Ïo ÿÏ äïÿù Hü ülþ ä Pþ ô ý þú ó Ò Lz ñé Ä ùõ ðô Hÿ Bâ Lo ùc¼7 ï½ xï Ä ÿP2óë  ñ H 2½ No U A¼û âÝW ï¾ x tz iz ñé Ä g A z A ÞA z ñé Ä w B g B z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä B z B ÞB z ñé Ä D úù7pÀ7PÒ ù Nþc D öù É øü ôÏ L ñùIÄç7 d þcò Ïo óó E ñùU Y ÿ ü âó ÏÏ ÉþüÇäg E B ßE ñù Äç Ñù ùaÄç F ÿý ÿü Éßÿ ô ÉO xÿiÄûO øüý ÿç ñ ò ù ó3Hÿ ío  0 fó þ ÿØ ä ÀW ä ý WP 6O Ó Ö ùÇz ó H½G þ âÿü dñ7 ¾ þQ d ýæ Ä ñ ÀHô w Tå Ä 3 ñ³ Ý ê ø J Âÿù w ø ý B ý Ê L â¼ µOæ ÿ ü é Ô í Þfå ó3ïç LO Ó H O BýLüù U ê½ xó Ä o Þ ñæ èô Ð5 øô âÓ ào Jâ I Ó3HÓ O ½ øô âÓ èô Òô âÓ OO øô 4½ øô âÓ Oo N M øô âÓ O ÓSHÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ó âÁÞE T é Â5 B ú ñ Hôà ç Ì üã Ï Jâ C þí Þ WPÒ OO øôDâÓ I Ó Oo ½ øôFâÓ I Ó O øôHâÓ éô ÒôJâÓ O ½ øôL 4 øôLâÓ3 OÏ ½ Nï Mï ½ øôNâÓ O ÓCHÓC O øôPâÓKéô ÒôRâÓK O ½ øôT 4 øôTâÓS OO ½ No Mo ½ øôVâÓ K çO ðù f tÊ Dâ AI y Iâç øü âó H ÿ1ù Äç ß üù Éo øü Ï L ñù ÄçW þcò Ï íó A ñù é ÿ ü âó Ï óc8ï ÿô ý ô Ð Ò ¾ øz ññMÄÇG è7ðz Eª G Ö³ g ï ë õ âë Ä Ãèz i øz ñõ2RÀG þ1õ2âëi ýcêiÄ ÛH AúÇÔÛ ó þõ åõ ýÃZ ó â â 9 y ñõ âã o ¾ P2ü ÿõ J 8ú øø âè ÿ z ñõ âè ÿ z ñõ âè ÿ z ñõ âè ÿ z ñõ âè ÿ z ñõ âè ÿ z ñõ º BZo ¾ÞB ñ Ê Ü Ñ µ 4ù ÀÌý Hê ü1ùEÄç DR å ÉO øü ê L ñùMÄçG T ùcò Ï Ä L ñùUÄçg åoî ö ø ù ßE ñþ ßE¼ÿ0âóÏoàù üÝÿü Éü2 ü1þË F¼ÿ4 À ü1ùiÄç ßF è øü6âòÓù 9 ü Ø ÿÓ ø ÙË M Aú xz þq Dâ 2 òÇxO Þ ñÞ Þ úù øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô ½ 4 øô âÓC O ½ N M ½ øô âÓK OO ÓKHÓS OO øô âÓ èô Òô âÓ Oo ½ øô Rê3H P6O ô Ôæô ê 6 ô É øü Rú3Hÿ ü âó Ïo e øü Ræ3Hÿ ü âó Ï e ô É øü Rö3Hÿ ü âó³ Ïï ó Hó Ïï øü0 ÿûKþù I 8ù Ò ùeÄç ü Ñßþ ü2âý Ïo H²ÿõ õ émt þ6âõ 8ÿíüI ù þÉ úä ùW þÍ H G þ V É Û d²l ü9üü dþoÞ ýü o F² D üæ õ7 ñCÉâ ò þ q ü T é ã¾ x t½ v ù D åKÿæ äð Òü ÿ à üó Hr 2îK 2 øôó ¾ Jz ý þA NßõÉô ú âÓK O ½ øô Pþ ô âÓS OO ½ xô ù Oùcâw Dz ñéAtú hiê Ãx ñ åçß A D y é âá D ½ øôBâÓ ç øôDâÓ OO ½ xþ Oo ½ øôFâÓ ç øôHâÓ O ½ No M ½ øôJâÓ OÏ Ó þ ýüM Ò OK ÓÔ iú O w þqW ¼ Bx ÿØ Æ ñéç7 þî z dú O Òé òK J¼üRâå ï N MO

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Freight_Train.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive

web-archive-uk.com, 2018-02-19